Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (iltamonimuoto)

Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla perustason hoito-, huolenpito- sekä kasvatustehtävissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Lähihoitaja ohjaa ja tukee ihmistä päivittäisissä toiminnoissa ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa sekä tukee hänen osallisuuttaan yhdessä läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Toiminnassaan hän ottaa huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen. Hän edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää. Hän ohjaa fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä, terveiden elintapojen omaksumisessa, käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä ja ottaa huomioon työturvallisuuden.

Koulutuksen aikana jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, josta ilmenee tarkemmin muun muassa tutkinnon muodostuminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajankohdat.

Iltamonimuotokoulutus toteutetaan noin kahtena iltana viikossa, minkä lisäksi opiskeluun voi sisältyä muutamia lauantaipäiviä.
Opetus toteutetaan iltaisin klo 16.30-20.30 välisenä aikana.

Lisätietoja hakemisesta, pääsykokeista ja koulutuksista voit kysyä opinto-ohjaajalta.

Alkamisajankohta: 7.1.2020
Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Piia Lahti
Opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
Opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä