Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutuksen voi aloittaa Harjavallassa, Kankaanpäässä ja Kokemäellä seuraavan kerran elokuussa 2019.

Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla perustason hoito-, huolenpito-, kasvatustehtävissä eri-ikäisten
ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Lähihoitaja ohjaa ja tukee ihmistä päivittäisissä toiminnoissa ja omaa elämää koskevassa
päätöksenteossa sekä tukee hänen osallisuuttaan yhdessä läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa.
Toiminnassaan hän ottaa huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen.
Hän edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää. Hän ohjaa fyysisen ja psyykkisen
terveyden edistämisessä, terveiden elintapojen omaksumisessa, käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä
työmenetelmiä ja ottaa huomioon työturvallisuuden.

Koulutuksen aikana jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, josta ilmenee tarkemmin
muun muassa tutkinnon muodostuminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajankohdat.

Paikkakunta: Kokemäki
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Piia Lahti
Opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
Opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä