Sairaanhoito ja huolenpito, monimuoto (päivä)

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA

Täytä hakemus huolellisesti ja kerro hakemuksessasi mm. seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen (tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi)
- alan työkokemus
- koulutustarve (miksi haet koulutukseen?)
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet (mm. elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen)
- tuo esille hakemuksessa myös muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Pääsyvaatimustiedot:

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen tai kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

Koulutuksen tiedot:

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä
sekä itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan ja potilaan sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista
erilaisissa toimintaympäristöissä.

Lähihoitaja hyödyntää työssään sairaanhoidon ja huolenpidon monitieteistä tietoperustaa. Työssä korostuvat
asiakkaan ja potilaan terveyden, toimintakyvyn, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä niitä uhkaavien tekijöiden
ehkäisy ja torjuminen. Hän ohjaa potilasta tai asiakasta ravitsemuksessa, terveissä elintavoissa ja toimintakykyä edistävässä
liikunnassa sekä toteuttaa lääkehoitoa. Hän edistää asiakkaan tai potilaan vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa,
avustaa selviytymään arjessa sekä ohjaa ja antaa tukea erilaisten sosiaalisten ongelmien selvittämisessä.
Työ edellyttää lähihoitajalta itsenäistä päätöksentekoa ja jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentelee mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa,
yksityisessä terveydenhuollossa, vanhainkodeissa, palvelukeskuksissa tai asiakkaiden kodeissa.

Opetus toteutetaan Kankaanpäässä päivämonimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena. Opintoihin sisältyy lähiopetusta,
etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä näyttö.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen
(tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

Alkamisajankohta: 7.1.2020
Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Kaisa Kallio
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4204
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä