Siirry sisältöön

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala (iltamonimuoto)

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Tuo hakemuksessa selkeästi esille:
• aiempi koulutuksesi ja opintomenestyksesi (hakukelpoisuus + muut koulutukset, laita todistukset liitteeksi)
• työkokemuksesi ja siihen liittyvät työtehtäväsi
• miksi olet hakeutumassa kyseiseen osaamisalaan
• kerro myös miten olet miettinyt koulutuksen toteutumista oman elämäntilanteen näkökulmasta (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen.
Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi haastattelukutsun varalta.

Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta seuraavilla valintaperusteilla:
• Oppimisvalmiudet: aiempi koulutus ja opiskelumenestys
• Motivaatio
• Aiemmin hankittu osaaminen
• Soveltuvuus alalle
• Opiskelumahdollisuudet

Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja sora-lainsäädännöstä ja niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan Kankaanpäässä iltamonimuoto-opintoina (lähiopetusta kahtena iltana viikossa) ja oppisopimuskoulutuksena. Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä kaksi näyttöä.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen eli tutkinnot, työkokemukset ja muu aiemmin hankittu osaaminen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Kotihoidossa toimiminen, 40 osp.
- Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittaminen antaa hyvät valmiudet työskennellä sairaaloissa, sotekeskuksissa, palvelutaloissa ja kotihoidossa.

Koulutuksessa opiskelija perehtyy eri sairauksiin ja hoidollisiin toimenpiteisiin, joissa lähihoitaja voi avustaa (esim. haavanhoito, ompeleidenpoisto ja EKG:n ottaminen). Opinnot antavat myös perustaidot erilaisten näytteiden ottoon.

Opiskelija oppii hoitotoimien tekemistä niin laitos- kuin kotiympäristössä ja hänet perehdytetään ikäihmisten tavanomaisimpiin sairauksiin. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat ohjaustaidot ja -valmiudet sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen lähihoitajan työssä. Koulutuksessa tutustutaan myös saattohoitoon ja laadukkaaseen kivunhoitoon.

Keskeinen osa opintoja on lääkehoidon osaaminen. Opiskelijat suorittavat LOP-kokonaisuuden ja perehtyvät eri sairauksien lääkehoitoon ja eri lääkeaineryhmiin.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 8.1.2024
Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Kaisa Kallio
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4204
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä