Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala (ilta)

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Täytä hakemus huolellisesti ja tuo hakemuksessa esille hakukelpoisuutesi kertomalla muun muassa seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen
- alan työkokemus
- koulutustarve eli miksi haet koulutukseen?
- opiskelumotivaatio, tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet kuten elämäntilanne ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen
- muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla, joten muistathan tarkistaa myös roskapostikansiosi. Valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan Harjavallassa monimuoto-opintoina pääsääntöisesti tiistai- ja torstai-iiltaisin kello 17.00-20.15 ja oppisopimuskoulutuksena. Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä näyttö.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen eli tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Kotihoidossa toimiminen, 40 osp.
- Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittaminen antaa hyvät valmiudet työskennellä sairaaloissa, terveyskeskuksissa, palvelutaloissa ja kotihoidossa.

Koulutuksessa opiskelija perehtyy eri sairauksiin ja hoidollisiin toimenpiteisiin, joissa lähihoitaja voi avustaa (esim. haavanhoito, ompeleidenpoisto ja EKG:n ottaminen). Opinnot antavat myös perustaidot erilaisten näytteiden ottoon.

Opiskelija oppii hoitotoimien tekemistä niin laitos- kuin kotiympäristössä ja hänet perehdytetään ikäihmisten tavanomaisimpiin sairauksiin. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat ohjaustaidot ja -valmiudet sekä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen lähihoitajan työssä. Koulutuksessa tutustutaan myös saattohoitoon ja laadukkaaseen kivunhoitoon.

Opintojen aikana vieraillaan sairaanhoidollisissa yksiköissä. Keskeinen osa opintoja on lääkehoidon osaaminen. Opiskelijat suorittavat LOP-kokonaisuuden ja perehtyvät eri sairauksien lääkehoitoon ja eri lääkeaineryhmiin.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 10.1.2022
Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä