Saattohoito, verkko-opintoina

SAATTOHOITOKOULUTUS, 40 osp
(ammatillisena lisäkoulutuksena verkossa)

Koulutuskokonaisuus on Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa:
Kuolevan ihmisen hoitaminen.

Pääsyvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai
muu vastaava sosiaali- ja terveysalan koulutus (AMK) ja työkokemusta vanhustyöstä.

Koulutuksen hinta on 360 €.
Koulutuksen hinta omaehtoisena täydennyskoulutuksena on 650 € (ei näyttöä).

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakuaika syyskuussa 2019 alkavaan koulutukseen 7.1.-24.8.2019.

Koulutus on tarkoitettu vanhustyössä/hoitotyössä työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka toimivat
palliatiivisen/saattohoidon eri toimialoilla.

Opintojen valmistava koulutus on pituudeltaan keskimäärin 6 kuukautta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
mukaisesti, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa: Kuolevan
ihmisen hoitaminen. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla näyttönä. Näytössä osoitetaan saattohoidon
osaaminen.

Opiskelu toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa: itsenäisiä oppimistehtäviä, verkkoluentoja, verkkokeskusteluja ja
saattohoidon kehittämistehtävä.

Koulutuksen sisältö:

• Saattohoitoa ohjaavat säädökset, suositukset ja ohjeistukset
• Kuolevan ihmisen hoitaminen
• Omaisten ja läheisten tukeminen
• Moniammatillisuuden mahdollisuudet saattohoidossa
• Saattohoidon kehittäminen

Koulutukseen liitttyy työelämässä tapahtuva oppiminen omalla työpaikalla kuolevan asiakkaan hoidossa.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme koulutuksen hinnan mikäli ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai jätetään kokonaan peruuttamatta. Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Hinta: 360 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Erja Kaukonen
Opettaja
+358 40 199 4189
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
Opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä