Robotiikka tutuksi startti

Kohderyhmä on työttömät työttömyysuhanalaiset, joiden mielenkiinto ja motivaatio robotiikka alalle.

Koulutuksen infotilaisuus 10.9.2019 klo 13, Sataedu, Yhdystie 1, 28400 ULVILA. Tervetuloa!

Koulutuksen tavoitteena on, että jokaiselle opiskelijalle tehdään hyvä jatko- ja opiskelusuunnitelma ammatilliseen koulutukseen. Työpajan jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus löytää oma työllistymispolkunsa, suorittaa alan ammatillinen tutkinto ja työllistyä omalla alallaan.

Lisätiedot
Sisältö:
- robotiikka, yleistä,
- kappaletavara robotiikka,
- hitsaus robotiikka,
- robotti osana automaatiosolua,
- robotin ohjelmointi,
- robotti solun simulointi,
- robotin etähallinta,
- yritysvierailut.

Opiskelu on käytännönläheistä. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua robotiikka-alan koulutuksiin ja ammatteihin. Opiskelijat opettelevat alan perustaitoja tekemällä ja toiminnallisin menetelmin.

Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla omaa osaamistaan sekä soveltuvuuttaan alalle.

Koulutukseen kuuluu noin kuukauden perehdyttämisjakso, jonka aikana tunnistetaan opiskelijan osaaminen ja opiskelumotivaatio että - mahdollisuudet. Jakson aikana tutustutaan alan työ- ja koulutuspaikkoihin. Opiskelijan osaaminen ja opiskeluvalmiudet tunnistetaan haastatteluilla ja testeillä. Samalla selvitetään opiskelijan tuen tarve opiskeluun ja työllistymiseen.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen kehittämissuunnitelma ammatinvalintaan ja ammatilliseen koulutukseen.

Oppilaalle tulevat kustannukset korttikoulutuksista (koulutus maksuton, kortti maksullinen). Tulityö-, työturva- ja hygieniapassi á 15 €, Ensiapukortti 10 €.

Haku osoitteessa www.te-palvelut.fi, Haussa oleva työvoimakoulutus. Sanahakuun kurssitunnus 682522. Täytä hakemus huolellisesti.
Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun 26.9.2019.

Lisätietoja antaa
TE-palvelut, Outi Kontas, puh. 0295 045 071, outi.kontas@te-toimisto.fi
Sataedu,

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi). Kouluttaja ilmoittaa erikseen tarkemman koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 7.10.2019
Paikkakunta: Ulvila
Hakuaika on päättynyt