Ravintola- ja suurtalousalan startti

Opiskelu on käytännönläheistä. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua ravintola- ja suurtalousalan koulutuksiin ja ammatteihin. Opiskelijat opettelevat alan perustaitoja tekemällä ja perehtymällä alan työtehtäviin.

Kohderyhmä; työttömät ja työttömyysuhanalaiset alasta kiinnostuneet.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen kehittämissuunnitelma ammatinvalintaan ja ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija saa ohjausta työssäoppimisjakson aikana, jotta koulutus tukee mahdollisimman hyvin opiskelijan työllistymismahdollisuuksia jatkossa.

LISÄTIEDOT
Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla omaa osaamistaan sekä soveltuvuuttaan alalle. Oppimisympäristönä toimii Pop up -ravintola, oppilaitoksen ammattikeittiö ja työssäoppimispaikat. Opiskelija oppii omavalvonnan perusteet ja suorittaa opiskelun aikana myös:
· Hygieniapassin
· Anniskelupassin

Koulutukseen kuuluu noin kuukauden perehdyttämisjakso, jonka aikana selvitellään opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja tunnistetaan opiskelijan aiempi osaaminen. Opiskelija saa perustietoa elintarvikkeista ja erityisruokavalioista. Ruoanvalmistuksen perusteisiin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Asiakaspalvelun ja tarjoilun tunneilla opitaan kassatyöskentelyä sekä tarjoilun perusteet.
Koulutuksen tavoitteena on, että jokaiselle opiskelijalle tehdään hyvä jatko- ja opiskelusuunnitelma ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on myös opiskelijan työllistyminen ravintola- tai suurtalousalalle. Työssäoppimisjaksot tukevat opiskelijan työllistymistä koulutuksen jälkeen.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun 16.2.2021. Täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi) Kouluttaja ilmoittaa erikseen tarkemman koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Lisätietoja koulutuksesta Sataedu Tiina Aaltonen, p. 040 199 4493, tiina.aaltonen@sataedu.fi
Lisätietoja hakemisesta TE-palvelut, Noora Häyhtiö, puh. 0295 045 103, noora.hayhtio@te-toimisto.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 1.3.2021
Paikkakunta: Ulvila
Hae koulutukseen