Ravintola-alan osaajan koulutus

Opiskele ravintola-alan osaajaksi.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan tietotaitoa ja valmiuksia suorittaa seuraavat ammattitutkinnot tai niiden tutkinnon osia:
- Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon, tarjoilija tai baarimestari
- Ruokapalvelun ammattitutkinnon, ravintolakokki tai suurtalouskokki

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa ravintola-alan yrityksissä itsenäisesti ja vastuullisesti ja osaa toimia yrityksen liikeidean mukaan.

Ravintola-alan osaajan työtehtäviin kuuluu muun muassa ruoka-annosten suunnittelua, ruoanvalmistusta sekä esillelaittoa. Ammattia opiskelevalla on hyvä olla ruoanvalmistuksessa tarvittavaa kädentaitoa, luovuutta ja myönteistä otetta elämään.
Ravintolakokin ammatti vaatii myös myynti- ja palvelutaitoja sekä joustavuutta. Työssä on etua hyvästä kielitaidosta.

Valmistava koulutus antaa valmiudet toimia oma-aloitteisesti ja itsenäisesti ravintola- ja suurtalousalan työkohteissa.

Sataedu tarjoaa opiskelijoilleen ajanmukaisen oppimisympäristön. Opetusravintola Hovi Kankaanpäässä tarjoaa opiskelijoille ammatillisia haasteita niin ruoan valmistamiseen kuin sen esillelaittoon ja tarjoiluun sekä mahdollisuuden kehittyä alan huippuosaajaksi

Sataedu tekee yhteistyötä alan yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Hyvä yhteistyöverkosto takaa opiskelijoillemme monipuolisen oppimisympäristön .

Koulutus sopii henkilölle, joka haluaa oppia uuden ammatin tai täydentää osaamistaan. Koulutus sopii myös hyvin ravintola- ja catering-alan perusopinnot suorittaneelle tai muuten alasta kiinnostuneelle.

Käytännön opetus tapahtuu opetusravintola Sataedu Hovissa ja ja erilaisissa alan työssäoppimispaikoissa. Sataedun opetusravintola, kahvila ja suurtalouskeittiö tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittyä alan huippuosaajaksi. Osa työharjoittelusta tapahtuu ulkopuolisissa työssäoppimispaikoissa, jotka opiskelijat hankkivat itse. Opetukseen kuuluu myös teoriaopintoja.

Opiskeluun kuuluu työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakso mahdollistaa alan työtehtäviin perehtymisen käytännössä ja verkostoitumisen alan toimijoiden kanssa.

Opiskelu on joustavaa ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi työkokemus, osaaminen ja koulutus. Koulutuksen kesto vaihtelee suunnitelman mukaan.

Opinnot voi aloittaa joustavasti.

Ravintola-alan osaaja -koulutus rakennetaan opiskelijan tarpeiden mukaan. Koulutuksessa opiskelusuunnitelma tehdään opiskelijan omien osaamistarpeiden mukaan ja siinä huomioidaan muun muassa myös jo aikaisemmin hankittu koulutus, että osaaminen. Opiskelusuunnitelmaan voidaan ottaa tutkinnon osia ravintola-alan eri tutkinnoista.

Koulutusta tarjolla myös työvoimakoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena.

Alkamisajankohta: 10.2.2020
Paikkakunta: Kankaanpää
Hinta: 300 €
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Maija Poutanen
lehtori
+358 40 199 4970
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä