Rakennus- ja maalausalan koulutus

Haluatko PÄTEVÖITYÄ ammattiin, joka työllistää tulevaisuudessakin?

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on antaa lisävalmiuksia työskennellä rakennus tai maalausalan erilai¬sissa työtehtävissä. Se sopii henkilöille, joilla on jo ra¬kennusalan- tai maalausalan koulutusta tai työkokemus¬ta, mutta myös alanvaihtajille. Hae mukaan ja paranna työllistymismahdollisuuksiasi.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa alaan liittyviä tutkintoja tai tutkinnon osia sekä työllistyä rakennus- tai maalausalalle.

Lisätiedot
Koulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi -sivuston kautta, "Tiedot"-välilehti. Koulutuksen tunnistenumero: 677083

Kartoitusjakso:
Aluksi opiskelijat suorittavat kahden viikon pituisen rakennusalan kartoituskoulutuksen, jonka aikana opiskelija yhdessä kouluttajan kanssa tunnistaa ja arvioi ammatilliset valmiudet ja kehittämistarpeet. Jakso koostuu haastattelusta, rakennusalan ammatteja ja työtehtäviä koskevasta informaatiosta, keskusteluista ja tavoitteen asettelusta sekä tutustumisesta käytännön koulutukseen. Jakson päätyttyä oppilas jatkaa rakennus-/ tai maalausalan koulutuksessa. Jakson päättyessä voidaan myös todeta, ettei rakennus- tai maalausala sovi opiskelijalle, jolloin opiskelu päättyy kartoitusjaksoon.

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen rakennus- tai maalausalan erilaisiin työtehtäviin.
Sinulla on mahdollisuus opiskella oman tarpeesi ja tavoitteidesi mukaisesti mm. rakennuksen sisävalmistusvaiheen töitä, korjausrakentamista, laatoitusta, märkätilojen vedeneristykset, uudisrakennusmaalausta, korjausmaalausta, ulkomaalausta, tapetointitöitä sekä tasoitetöitä.

Koulutusohjelma valmistaa pintakäsittelyalan perustutkinnon, rakennusalan perustutkinnon ja talonrakennusalan ammattitutkinnon tai yllämainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Koulutus koostuu lähiopinnoista oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta työmailla ja työsalissa. Koulutukseen sisältyy pakollinen työssäoppimisjakso.
Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma ( HOKS ). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus. Käytännönläheinen opiskelu antaa mahdollisuuden näyttää omat taidot
työnantajalle työssäoppimisjakson aikana ja siten sijoittua työelämään

Tutkinnot:
Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaissuunnitelman perusteella seuraavista tutkinnoista.

Maalarin perustutkinto (pintakäsittelyala)
Pakolliset osat:
* Rakennusten korjausmaalaus
* Uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset osat:
* Pientalojen ulkomaalaus
* Tapetointi
* Lattiapäällysteiden uusiminen
* Rakennusmaalauksen perustyöt
* Parkettityöt
* Lattialaatoitus
* Märkätilojen laatoitus
Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisten osien lisäksi suoritettava vähintään neljä valinnaista osiota.

Rakennusalan perustutkinto (Talonrakennusala)
Pakolliset osat:
* Perustustyöt
* Runkovaiheentyöt

Valinnaiset osat:
* Sisävalmistusvaiheentyöt
* Ulkoverhous- ja kattotyöt
* Muuraus
* Laatoitus
* Hirsirakentaminen
* Korjausrakentaminen
* Ikkunatyöt
Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisten osien lisäksi suoritettava vähintään neljä valinnaista osiota.

Talonrakennusalan ammattitutkinto (Talonrakennusala)
Pakollinen osa:
* Talouden, työn ja työympäristön hallinta

Valinnaiset osat esim.:
* Puurunkotyöt
* Julkisivuverhoukset
* Ovi- ja ikkuna-asennus
* Väliseinätyöt
* Sisäpuutyöt
* Vesikattotyöt
* Puhdasmuuraus
* Tulisijamuuraus
* Laatoitus
* Märkätilojen vedeneristykset
* Korjausrakentaminen
Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisen osien lisäksi suoritettava vähintään kolme valinnaista osiota.

Korttikoulutukset:
Koulutuksen aikana suoritetaan työturvallisuus-, tulityö- ja henkilönostin korttikoulutukset ja hätäensiapukoulutus sekä Märkätila-asentajan henkilösertifikaatti.

Työvoimakoulutuksen kustannukset:
Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Oppilasvalinta:
Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti, sekä tarvittaessa sähköpostilla/tekstiviestillä. Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta) koulutushakemukseni tilanne.

Tiedustelut:
Koulutuksen sisällöstä:
SATAEDU:
Lehtori Jori Toivola
p. 040 199 4342
jori.toivola@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:
Satakunnan TE-toimisto, Juha Jokinen
p. 0295 045 053
juha.jokinen@te-toimisto.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa:
- Työlinjan koulutusneuvonta, puh. 0295 020 701
- Facebook.com/koulutusneuvonta
- www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
- www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan tai työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Alkamisajankohta: 2.9.2019
Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen