Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto tai ammattitutkinto, toimitilahuoltaja

Opiskele laitos- tai/ ja toimitilahuoltajaksi ja valmistu puhtausalan osaajaksi. Tutkinnon suorittanut hallitsee puhtaanapidon ja siihen liittyvät työtehtävät itsenäisesti ja ammattimaisesti.

Puhtausalan työn tavoitteena on varmistaa asiakkaalle toimivat, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat. Hän toimii erilaisissa asiakaskohteissa puhtauspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Työ edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, oma-aloitteisuutta, palveluhenkisyyttä ja vastuullisuutta.

Koulutus on tarkoitettu 20-vuotta täyttäneille, puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille sekä alalle soveltuville työttömille, työttömyysuhan alaisille, alan vaihtajille sekä alalla työskennelleille.

LISÄTIEDOT
Koulutuskokonaisuus toteutetaan työelämälähtöisesti lähi- ja verkko-opetuksena, etäopiskeluna sekä työpaikalla toteutettavana koulutuksena opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Koulutukseen haetaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi - Haussa oleva työvoimakoulutus. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, joten täytä hakemus huolellisesti ja kerro omin sanoin miksi haet tähän koulutukseen.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että kanssasi on tehty työllistämissuunnitelma TE-toimistossa, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Haku päättyy 25.8.2021, haastattelut 3.9.2021. Haastatteluajan ja paikan voit tarkistaa hakuajan päättymistä seuraavasta päivästä alkaen Oma asiointi-palvelusta kohdasta kaikki asiointi - työvoimakoulutus. Valinnat tehdään heti haastattelujen jälkeen ja valintatiedon näkee viimeistään seuraavana arkipäivänä kirjautumalla Oma asiointi -palveluun. Valintapäätös tulee myös postitse.

LISÄTIETOJA
Työvoimakoulutusetuudet:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa arkisin
Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702,
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:
Sataedu, Johanna Kienokoski-Saarela, p. 040 199 4951
johanna.kienokoski-saarela@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:
Satakunnan TE-toimisto, Päivi Koskinen, p 02950 45078
paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti
www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> Kaikki asiointi -> Työvoimakoulutus

Alkamisajankohta: 13.9.2021
Paikkakunta: Kokemäki
Hae koulutukseen