Puhtausalan koulutus maahanmuuttajille (Kokemäki)

Haku koulutukseen 15.1.2021 saakka.

Toimitilahuoltajan työn tavoitteena on varmistaa asiakkaalle toimivat, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat. Hän toimii erilaisissa asiakaskohteissa puhtaanapidon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Työ edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, oma-aloitteisuutta, palveluhenkisyyttä ja vastuullisuutta.

Koulutus antaa hyvät valmiudet tehdä itsenäisesti ja ammattimaisesti puhtaanapidon töitä sekä toimitilapalveluihin liittyviä monipuolisia oheispalveluita asiakkaan palvelusopimuksen mukaisesti.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka ovat kiinnostuneita toimitilahuoltajan tehtävistä.

Hakijat kutsutaan haastatteluun ja opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella.

Koulutus sisältää myös suomen kielen opetusta. Opiskelijan kielitaito pyritään saamaan sille tasolle, jolla selviää valmentavassa koulutuksessa ja työelämässä.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opiskelua sekä työpaikalla oppimista. Mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osa/osia.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

Alkamisajankohta: 2.2.2021
Paikkakunta: Kokemäki
Hakuaika on päättynyt

Lisätietoja koulutuksesta

Johanna Rantalainen
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4152
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Soile Laaksonen
opintosihteeri
+358 40 199 4805
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja koulutuksesta

Johanna Kienokoski-Saarela
lehtori
+358 40 199 4951
Satakunnan koulutuskuntayhtymä