Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitiilahuoltaja

Opiskele laitos- tai/ ja toimitilahuoltajaksi ja valmistu puhtausalan osaajaksi.

Koulutus on tarkoitettu puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille sekä alalle soveltuville työttömille, työttömyysuhan alaisille, alan vaihtajille sekä alalla työskenneille. Koulutuskokonaisuus toteutetaan työelämälähtöisesti, lähi- ja verkko-opetuksena, etäopiskeluna sekä työpaikalla toteutettavana koulutuksena opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

LISÄTIEDOT
Tutkinnon suorittanut hallitsee puhtaanapidon- ja siihen liittyvät työtehtävät itsenäisesti ja ammattimaisesti. Puhtausalan työn tavoitteena on varmistaa asiakkaalle toimivat, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat. Hän toimii erilaisissa asiakaskohteissa puhtauspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Työ edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, oma-aloitteisuutta, palveluhenkisyyttä ja vastuullisuutta. Koulutuksen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaan.

Koulutuksen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta.
Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että kanssasi on tehty työllistämissuunnitelma TE-toimistossa, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.
Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti ja kouluttaja alkamisajan ja paikan.

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2257060

LISÄTIETOA
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:
Sataedu
Johanna Kienokoski-Saarela
p. 040 199 4951
johanna.kienokoski-saarela@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:
TE-palvelut Satakunta
Juha Jokinen
p. 0295 045 053
juha.jokinen@te-toimisto.fi

Janette Haanpää
p. 0295 045 029
janette.haanpaa@te-toimisto.fi

Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen