Pintakäsittelyalan perustutkinto (maalausalan koulutus)

Maalarin koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille rakennusmaalaustyöhön haluaville henkilöille. Koulutusvalinnassa painotetaan rakennusalan työkokemusta. Aiemmin suoritetut alaan liittyvät koulutukset sekä aikaisemmat opinnot rakennusalalla ovat eduksi.

Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille, joilla on muusta ammatista hankittu kädentaidon osaaminen. Hakijalta odotetaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta ja hyviä kädentaitoja. Opiskelijalla tulee olla myös riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet alan työympäristöissä.

KOULUTUKSEN ESITE: http://bit.ly/33gaK25

TAVOITE:
Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen maalausalan tehtäviin. Rakennusmaalari kykenee tekemään uudis- ja korjausrakentamismaalauksen kaikki työvaiheet itsenäisesti vaativista pohjatöistä valmiiseen pintaan. Koulutusohjelma valmistaa pintakäsittelyalan perustutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseen.

Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Koulutus koostuu lähiopinnoista oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta työmailla ja työsalissa. Koulutukseen sisältyy pakollinen työssäoppimisjakso.
Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus.
Käytännönläheinen opiskelu antaa mahdollisuuden näyttää omat taidot työnantajalle työssäoppimisjakson aikana ja siten sijoittautua työelämään.

Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaissuunnitelman perusteella seuraavista tutkinnon osista:

PAKOLLISET OSAT:
Rakennusten korjausmaalaus
Uudisrakennusmaalaus

VALINNAISET OSAT:
Pientalojen ulkomaalaus
Tapetointi
Lattiapäällysteiden uusiminen
Rakennusmaalauksen perustyöt
Parkettityöt
Lattialaatoitus
Märkätilojen laatoitus

Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisten osien lisäksi suoritettava vähintään neljä valinnaista osiota.
Koulutuksen aikana suoritetaan työturvallisuus-, tulityö- ja henkilönostin korttikoulutukset ja hätäensiapukoulutus sekä Märkätila-asentajan henkilöserfikaatti.

HAKEUTUMINEN JA VALINTA:
Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi/Haussa oleva työvoimakoulutus
Koulutuksen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun. Täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi että kanssasi on tehty työllistymissuunnitelma TE-toimistossa, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen aikana.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisessä palveluissa (www.te-palvelut.fi ->Asioi verkossa ->Työvoimakoulutus). Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Saat lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha).
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä:
Sataedu
Jori Toivola
puh. 040 199 4342
jori.toivola@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:
TE-toimisto
Päivi Koskinen
puh. 0295 045 078
paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi (asioi verkossa -painikkeen kautta), koulutushakemukseni tilanne

Alkamisajankohta: 2.3.2020
Paikkakunta: Huittinen
Hae koulutukseen