Palliatiivisen ja saattohoidon osaaminen, verkko-opintoina

Haku koulutukseen 15.11.2020 asti. Koulutus alkaa joulukuussa 2020.

Kaikki hakijat haastatellaan etäyhteydellä. Hakijoihin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

KOULUTUS TARKOITETTU
Koulutus on tarkoitettu vanhus- tai hoitotyössä työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka toimivat palliatiivisen ja saattohoidon eri toimialoilla. Koulutuksessa on vahvasti mukana työelämälähtöisyys.
Pääsyvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava sosiaali- ja terveysalan koulutus (AMK) ja riittävä työkokemus ikääntyneen ihmisen hoitotyöstä.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Opiskelut kestävät noin 6-12 kuukautta. Opintojen pituus määräytyy aiemmin hankitun osaamisen ja ammattitaidon pohjalta tehdyn henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna.
Oppimisympäristönä Moodle: itsenäisiä ja pienryhmässä tapahtuvia oppimistehtäviä, keskusteluja ja oman työn kehittämistehtävä. Koulutukseen liittyy työelämässä tapahtuva oppiminen omalla työpaikalla palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyvissä tilanteissa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuskokonaisuus on Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa: Kuolevan ihmisen hoitaminen.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista osoittaa osaaminen käytännön työtehtävissä (näyttö). Tämän jälkeen työntekijä voi toimia asiantuntijana saattohoidossa.

Koulutuksen sisältö:
- saattohoitoa ohjaavat säädökset, suositukset ja ohjeistukset
- kuolevan ihmisen oireenmukainen hoitaminen
- omaisten ja läheisten tukeminen, perhehoitotyö
- moniammatillisuuden mahdollisuudet saattohoidossa
- hoitajan jaksaminen ja oman työn arvostaminen
- saattohoidon kehittäminen

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Näytöllisen koulutuksen hinta on 360 €. Ilman näyttöä koulutus suoritetaan täydennyskoulutuksena, jolloin hinta on 650 €.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme koulutuksen hinnan opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Hinta: 360 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Erja Kaukonen
tuntiopettaja
+358 40 199 4189
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja koulutuksesta

Maaria Hemiä
lehtori
+358 40 199 4162
Satakunnan koulutuskuntayhtymä