Palliatiivisen ja saattohoidon osaaminen - kuolevan ihmisen tukeminen

Haku koulutukseen 24.8.2019 asti. Koulutus alkaa 2.9.2019.

Pääsyvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai
muu vastaava sosiaali- ja terveysalan koulutus (AMK) ja työkokemusta vanhustyöstä.

Koulutuksen hinta on 360 €. Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Koulutuskokonaisuus on Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa:
Kuolevan ihmisen hoitaminen..

Koulutus on tarkoitettu vanhustyössä/hoitotyössä työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka toimivat
palliatiivisen/saattohoidon eri toimialoilla.

Opintojen valmistava koulutus on pituudeltaan keskimäärin 6 kuukautta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
mukaisesti, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa: Kuolevan
ihmisen hoitaminen. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla näyttönä. Näytössä osoitetaan saattohoidon
osaaminen.

Tutkinnon osan perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397330/reformi/tutkinnonosat/3778418

Koulutuksen sisältö:
• Saattohoitoa ohjaavat säädökset, suositukset ja ohjeistukset
• Kuolevan ihmisen oireenmukainen hoitaminen
• Omaisten ja läheisten tukeminen, perhehoitotyö
• Moniammatillisuuden mahdollisuudet saattohoidossa
• Hoitajan jaksaminen ja oman työn arvostaminen
• Saattohoidon kehittäminen

Koulutuksen lähipäivät:
2.9.2019 klo 9 - 15
7.10.2019 klo 9 - 15
4.11.2019 klo 9 - 15
2.12.2019 klo 9 - 15
13.1.2020 klo 9 - 15.

Koulutukseen liitttyy työelämässä tapahtuva oppiminen omalla työpaikalla kuolevan asiakkaan hoidossa.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme koulutuksen hinnan mikäli ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai jätetään kokonaan peruuttamatta. Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Alkamisajankohta: 2.9.2019
Hinta: 360 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Erja Kaukonen
Opettaja
+358 40 199 4189
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
Opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä