Muistihoitaja, verkko-opintoina

Haku koulutukseen 15.11.2020 asti. Koulutus alkaa joulukuussa 2020.

Ryhmään valitaan enintään 25 osallistujaa. Kaikki hakijat haastatellaan etäyhteydellä. Hakijoihin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

KOULUTUS TARKOITETTU
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät muistioireisten ihmisten ja heidän läheistensä kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksessa on vahvasti mukana työelämälähtöisyys. Pääsyvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava sosiaali- ja terveysalan koulutus (AMK) ja riittävä työkokemus vanhustyöstä.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Opiskelut kestävät noin 6-12 kuukautta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.
Opiskelu toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa: itsenäisiä ja pienryhmässä tapahtuvia oppimistehtäviä, verkkokeskusteluja, asiakascase-tehtävä ja oman työn kehittämistehtävä (muistityöstä). Koulutukseen liittyy työelämässä tapahtuva oppiminen omalla työpaikalla, muistiasiakkaan kanssa tapahtuvissa erilaisissa toiminnoissa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuskokonaisuus on Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa:
Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista osoittaa osaaminen käytännön työtehtävissä (näyttö). Näytössä osoitetaan muistityön osaaminen. Tämän jälkeen työntekijä voi toimia asiantuntijana muistityössä.

Koulutuksen sisältö:
- valtakunnalliset ja alueelliset suositukset muistityössä
- aivoterveys, muistisairaudet, lääkehoito ja saattohoito
- muistisairaan toimintakyvyn ja vuorovaikutuksen tukeminen
- moniammatillisuus, verkostotyö, kehittäminen ja muistityön koordinointi

MUISTIHOITAJAN NIMIKE
Muistihoitaja on sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut hoitaja, joka työssään vastaa muistisairauksiin liittyvistä asioista ja on saanut muistityöhön syventävän koulutuksen (Muistiliiton nimikesuositus, 2007).

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Näytöllisen koulutuksen hinta on 360 €. Ilman näyttöä koulutus suoritetaan täydennyskoulutuksena, jolloin hinta on 650 €.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme koulutuksen hinnan opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Hinta: 360 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Maaria Hemiä
lehtori
+358 40 199 4162
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja koulutuksesta

Erja Kaukonen
tuntiopettaja
+358 40 199 4189
Satakunnan koulutuskuntayhtymä