Muistihoitaja, verkko-opintoina

Haku koulutukseen 8.12.2019 asti. Koulutus alkaa tammikuussa 2020. Ryhmään valitaan enintään 25 osallistujaa.

Pääsyvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai
muu vastaava sosiaali- ja terveysalan koulutus (AMK) ja työkokemusta vanhustyöstä.

Koulutuksen hinta on 360 €. Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Koulutuskokonaisuus on Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa:
Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät muistioireisten ihmisten ja
heidän läheistensä kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opintojen valmistava koulutus on pituudeltaan keskimäärin 6-12 kuukautta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
mukaisesti, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaan vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa:
Muistioireisen ikääntyyneen ihmisen tukeminen. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä
työpaikalla näyttönä. Näytössä osoitetaan muistityön osaaminen. Tämän jälkeen työntekijä voi toimia asiantuntijana
muistityössä.

Opiskelu toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa: itsenäisiä ja pienryhmässä tapahtuvia oppimistehtäviä, verkkokeskusteluja,
asiakascase-tehtävä ja oman työn kehittämistehtävä (muistityöstä).

Muistihoitaja on sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut hoitaja, joka työssään vastaa muistisairauksiin liittyvistä asioista
ja on saanut muistityöhön syventävän koulutuksen (Muistiliiton nimikesuositus, 2007).

Koulutuksen sisältö:

II Valtakunnalliset ja alueelliset suositukset muistityössä
• Muistioireisten ikääntyviä koskevat valtakunnalliset ja alueelliset suositukset ja toimintalinjaukset

II Aivoterveys, muistisairaudet, lääkehoito ja saattohoito
• Muistisairaudet - Muistisairauden tunnistaminen, eteneminen, hoito ja aivoterveys
• Ravitsemus
• Lääkehoito, kivunhoito
• Lääkkeettömät hoidon menetelmät
• Saattohoito

III Muistisairaan toimintakyvyn ja vuorovaikutuksen tukeminen
• Vuorovaikutus muistiasiakkaan ja läheisten kanssa
• Toimintakyvyn tukeminen, arviointi (CERAD, MMSE, ADL, IADL, GDS )
• Yksilö- ja ryhmäohjaustaidot
• Turvallinen ympäristö, teknologia
• Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma

IV Moniammatillisuus, verkostotyö, kehittäminen ja muistityön koordinointi
• Muistisairaan palvelujärjestelmä, palveluohjaus
• Muistisairaan palveluiden laadun kehittäminen ja tulevaisuuden haasteet
• Moniammatillinen toiminta
• Muistiasiantuntijana toimiminen

Koulutukseen liittyy työelämässä tapahtuva oppiminen omalla työpaikalla muistiasiakkaan kanssa tapahtuvissa
erilaisissa toiminnoissa.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme koulutuksen hinnan mikäli ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai jätetään kokonaan peruuttamatta. Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Hinta: 360 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Erja Kaukonen
tuntiopettaja
+358 40 199 4189
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä