Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Täytä hakemus huolellisesti ja tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi kertomalla muun muassa seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen
- alan työkokemus
- koulutustarve eli miksi haet koulutukseen?
- opiskelumotivaatio, tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet kuten elämäntilanne ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen
- muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla, joten muistathan seurata myös roskapostikansiotasi. Valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan Ulvilassa monimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena pääsääntöisesti tiistaisin kello 9.00-14.30. Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä. Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opintojen suorittamisen kannalta välttämätön. Opetusta ei ole koulujen loma-aikoina.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen eli tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen, 40 osp.
- Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä, 35 osp.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet kohdata mielenterveys- ja päihdeasiakas sekä hänen läheisensä. Koulutuksessa opitaan tukemaan mielenterveys- ja päihdeasiakasta arjen haasteissa.

Koulutuksessa perehdytään mielenterveys- ja päihdehäiriöihin ja siihen miten ne vaikuttavat asiakkaan hyvinvointiin.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan päihteiden liikakäyttöön liittyviä haasteita ja niiden vaikutusta asiakkaaseen sekä läheisiinsä.

Opiskelija oppii tunnistamaan tuen tarpeen, hallitsemaan ohjauksen menetelmiä ja seuraamaan kuntoutustavoitteita. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakasta palvelujärjestelmässä ja tietää miten moniammatillisessa yhteistyössä toimitaan.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 10.1.2022
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä