Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala (päivämonimuoto)

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Tuo hakemuksessa selkeästi esille:
• aiempi koulutuksesi ja opintomenestyksesi (hakukelpoisuus + muut koulutukset, laita todistukset liitteeksi)
• työkokemuksesi ja siihen liittyvät työtehtäväsi
• miksi olet hakeutumassa kyseiseen osaamisalaan
• kerro myös miten olet miettinyt koulutuksen toteutumista oman elämäntilanteen näkökulmasta (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen.
Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi haastattelukutsun varalta.

Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta seuraavilla valintaperusteilla:
• Oppimisvalmiudet: aiempi koulutus ja opiskelumenestys
• Motivaatio
• Aiemmin hankittu osaaminen
• Soveltuvuus alalle
• Opiskelumahdollisuudet

Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja sora-lainsäädännöstä ja niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan Ulvilassa päivämonimuoto-opintoina (lähiopetusta 1-2 päivää viikossa) ja oppisopimuskoulutuksena.
Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä. Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opintojen suorittamisen kannalta välttämätön. Opetusta ei ole koulujen loma-aikoina.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen eli tutkinnot, työkokemukset ja muu aiemmin hankittu osaaminen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen, 40 osp.
- Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä, 35 osp.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet kohdata mielenterveys- ja päihdeasiakas sekä hänen läheisensä. Koulutuksessa opitaan tukemaan mielenterveys- ja päihdeasiakasta arjen haasteissa.

Koulutuksessa perehdytään mielenterveys- ja päihdehäiriöihin ja siihen miten ne vaikuttavat asiakkaan hyvinvointiin.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan päihteiden liikakäyttöön liittyviä haasteita ja niiden vaikutusta asiakkaaseen sekä läheisiinsä.

Opiskelija oppii tunnistamaan tuen tarpeen, hallitsemaan ohjauksen menetelmiä ja seuraamaan kuntoutustavoitteita. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakasta palvelujärjestelmässä ja tietää miten moniammatillisessa yhteistyössä toimitaan.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 8.1.2024
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä