Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen -tutkinnon osa, Ulvila

Hakuaika koulutukseen on 30.4.2020 asti. Koulutus alkaa elokuussa 2020.

Hakijat kutsutaan hakuajan päättymisen jälkeen ryhmähaastatteluun. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla.
Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi Roskaposti -kansion.

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla.
Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta tukinnon osan alalta.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Opinnot kestävät noin 6 kuukautta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tai oppisopimuksella. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kertaa kuukaudessa.
Lähipäivien lisäksi opintoihin sisältyy verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Lähiopetuspäivät syksyllä 2020 (muutokset mahdollisia):
20.8, 2.9, 22.9, 14.10, 4.11 ja 26.11.2020.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
- edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
- tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessissa toimiminen
- vuorovaikutus yhteistyösuhteessa
- ryhmä- ja yhteisöhoito
- yhteistyö erheen ja lähiverkoston kanssa
- mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito
- kriisi- jka traumatyö sekä moniammatillinen yhteistyö

Tutkinnon osan hinta yksittäisesti suoritettuna on 230 €.
Omaehtoisena täydennyskoulutuksena (ei näyttöä) koulutuksen hinta on 620 € / koulutuskokonaisuus.

Koulutusmaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Alkamisajankohta: 20.8.2020
Paikkakunta: Ulvila
Hinta: 230 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Taina Malmivuori
lehtori
+358 40 199 4164
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä