Mielenterveys- ja päihdetyö, monimuoto (päivä)

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALA

Täytä hakemus huolellisesti ja kerro hakemuksessasi mm. seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen (tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi)
- alan työkokemus
- koulutustarve (miksi haet koulutukseen?)
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet (mm. elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen)
- tuo esille hakemuksessa myös muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Pääsyvaatimustiedot:

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen tai kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

Koulutuksen tiedot:

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja edistää työssään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä,
osallistuu mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa.
Lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri-ikäisen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja -potilaan
hoito- ja kuntoutusprosessia. Hän arvioi mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista
selviytymistä sekä turvallisuuden ja avun tarvetta. Hän hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa sekä
mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työ on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhdessä
asiakkaan ja potilaan, hänen perheensä sekä moniammatillisen työryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
Työ vaatii oman persoonallisuuden käyttöä, jatkuvaa itsensä ja itsetuntemuksensa kehittämistä sekä kykyä huolehtia
omasta työhyvinvoinnista.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentelee mm. mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköissä
joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Opetus toteutetaan Ulvilassa monimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena pääsääntöisesti tiistaisin klo:
9.00-15.30 välisenä aikana. Opetusta ei ole koulujen loma-aikoina. Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta,
etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttö. Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä.
Oma tietokone internet-yhteyksillä on opintojen suorittamisen kannalta välttämätön.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen
(tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

Alkamisajankohta: 7.1.2020
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä