Siirry sisältöön

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (valokuvauksen painotus)

Koulutuksessa perehdytään kaikkiin valokuvauksen osa-alueisiin. Koulutus alkaa valokuvaajan teknisten valmiuksien perusteista ja jatkuu valokuvauksen tekniikkaan ja valon käyttämiseen ilmaisun välineenä. Kuvaamista toteutetaan niin valokuvastudiossa kuin miljööympäristössäkin. Työskentely tapahtuu ainoastaan digitaalisesti.

Koulutuksessa opitaan käyttämään monipuolisesti kameraa ja erilaisia valaisulaitteita. Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kuvaustilanteissa ja valaistusolosuhteissa. Koulutus sisältää myös kuvan jatkokäsittelyn ja sen käytön.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta valmistunut osaa toimia media-alan toimintaympäristössä valokuvauksen työtehtävissä toisen palveluksessa tuotantotiimin jäsenenä, itsenäisenä yrittäjänä ja ammatinhajoittajana. Hän voi työskennellä monenlaisissa valokuvauksen ja visuaalisen viestinnän tehtävissä esimerkiksi lehdissä, mainostoimistoissa tai valokuvaamoissa tai erilaisten yritysten ja organisaatioiden palveluksessa.

Opiskelu on päätoimista opiskelua eli 25h/vk. Koulutus kestää noin 2 vuotta. Koulutus antaa valmiudet jatko-opintoihin, joita voivat olla media-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto, alan ammattikorkea- tai korkeakoulututkinto.

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmaan kirjataan esimerkiksi tutkinnon muodostuminen ja alan työprojekteissa tapahtuvan oppimisen ajankohdat sekä koulutuksen pituus.

Pohjakoulutusvaatimus: ammatillinen tutkinto, lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto.

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja allalle soveltuville henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa alan koulutusta. Hakijalla voi olla alan työkokemusta. Tutkinnon edellyttämät valokuvaustaidot jo omaava voi ilmoittautua myös näyttöihin.

Hakuaika koulutukseen: 27.2. - 7.5.2023

Hakijat valitaan koulutukseen sähköisen portfolion ja haastattelun perusteella. Portfoliossa tulee olla 10 vapaavalintaista valokuvaa. Hakijan tulee toimittaa sähköisen portfolion linkki osoitteeseen tatjaana.morton@sataedu.fi. Hakemusten ja portfolioiden tulee olla perillä 7.5.2023 mennessä, ja niiden perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Haastattelut järjestetään viikoilla 22 ja 23 (kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa).

Portfolio arvioidaan seuraavien perusteiden mukaan:
1. Tekninen osaaminen max. 5p
2. Luovuus, visuaalisten ilmaisukeinojen käyttö valokuvassa max. 5 p
3. Soveltuvuus alalle max. 5 p.
Portfolion kokonaispistemäärä 15 p.

Ryhmään otetaan myös oppisopimusopiskelijoita.

Alkamisajankohta: 3.8.2023
Paikkakunta: Nakkila
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Tatjaana Morton
Lehtori
+358 40 199 4513
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Katriina Liimu
opintosihteeri
+358 40 199 4905
Satakunnan koulutuskuntayhtymä