Maahanmuuttajille suunnattu kahvila-, ravintola- ja puhtausalan koulutus

HUOM! HAKUAIKAA JATKETTU!
Maahanmuuttajille suunnattu kahvila-, ravintola- puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osatutkintokoulutus.

Koulutuksen tavoitteena on löytää maahanmuuttajille kevennetty väylä suomalaiseen työelämään. Koulutuksessa keskeistä on ammatillisen osaamisen lisäksi suomen kielen taitojen kartuttaminen erityisesti ravintola-, kahvila-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tarpeisiin. Opetuskieli on suomi.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille, ensisijaisesti 20 vuotta täyttäneille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Maahanmuuttajille suunnattu kahvila-, ravintola- puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osatutkintokoulutus
Koulutuksen tavoitteena on löytää maahanmuuttajille kevennetty väylä suomalaiseen työelämään. Koulutuksessa keskeistä on ammatillisen osaamisen lisäksi suomen kielen taitojen kartuttaminen erityisesti ravintola-, kahvila-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tarpeisiin. Opetuskieli on suomi.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille, ensisijaisesti 20 vuotta täyttäneille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnonosia häntä eniten kiinnostavista tai hänen työllistymistään edistävistä alan tutkinnosta.

LISÄTIEDOT:
Keskeiset sisältöalueet:
· opiskelutaitojen kehittäminen ja suomen kielen oppiminen
· kahvila-, ravintola-, suurkeittiö-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattisanastoa
· perustaidot kahvila-, ravintola-, suurkeittiö-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan päivittäistyöhön.
· suomen kielen suullinen ja kirjallinen viestintä
· hygieniaosaaminen
· alkoholilainsäädäntö (valinnainen tutkinnon mukaan)
· hätäensiapu (valinnainen tutkinnon mukaan)
· tietotekniikan perustaidot
· asiakaspalvelu
· yleinen työelämätietous
· suomalaisen työelämän pelisäännöt

Maahanmuuttajien suomen kielen puutteellisen osaamisen vuoksi arvioitu koulutuksen kesto on noin 1-1,5 vuotta. Koulutus sisältää suomen kielen vahvistamista ammattikielen hallinnassa. Teoriaopintojen lisäksi painotus monipuoliseen työssäoppimiseen niin ammattikeittiöissä kuin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla.

Koulutuksen toteutumissuunnitelma määräytyy henkilökohtaistamisen mukaan.
Kaikille yhteiset osiot; kuten orientaatio, työhakuvalmennus, alalla tarvittavat passikoulutukset jne. rakentavat pohjaa koulutukselle, minkä jälkeen edetään opiskelijan omien valintojen mukaan joko kahvila-, ravintola-, suurkeittiö-, tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet siirtyä tutkintokoulutukseen ja suorittaa mahdollisesti koko tutkinto tai hän voi työllistyä suoraan työelämään.

Huolehdi että haku/valinta koulutuksesta on mainittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, jotta voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Koulutushaku:
Hae koulutukseen Työ- ja elinkeinohallinon verkkosivujen kautta: www.te-palvelut.fi. Täytä hakemus huolellisesti ja perustele hakemuksesi omin sanoin. Koulutuksen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun.

Oppilasvalinta:
Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti. Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi - kaikki asiointi - työvoimakoulutus. Oma asioinnista voit tarkistaa haastatteluajan ja paikan sekä valinnan tuloksen haastattelun jälkeisenä päivänä. Valintatieto näkyy Oma asiointi -palvelussa.

TIEDUSTELUT
Koulutuksen sisältö:
Sataedu
Maija Poutanen
040 199 4970
maija.poutanen@sataedu.fi

Johanna Kienokoski-Saarela
040 199 4951
johanna.kienokoski-saarela@sataedu.fi

Koulutukseen haku:
TE-palvelut Satakunta
Päivi Koskinen
02950 45078
paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Lisätietoa:
- www.te-palvelut.fi - työvoimakoulutus
- Facebook.com/koulutusneuvonta
- www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
- www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 15.11.2021
Paikkakunta: Kokemäki
Hae koulutukseen