Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Pääsyvaatimukset: Työttömät tai työttömyysuhanalaiset, hakijoilla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus ja ajokortti. Hakijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.

Ajokortin hankintaan liittyvät kortit, luvat tai muut viranomaismaksut (passikuvat, ajokorttihakemus poliisille, lääkärintodistus ja tutkintomaksut), opiskelija maksaa itse.

Opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Opiskelijavalinnassa noudatetaan Sora lainsäädäntöä (soveltumattomuuden ratkaisuja).

LISÄTIEDOT
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee alaa koskevan lainsäädännön sekä sopimukset ja kykenee käyttämään tietoja käytännön tilanteissa. Koulutettu hallitsee ajoneuvon ja kuormankäsittelylaitteiden toiminnan, käytön, rakenteen, huollon sekä seuraa ja ymmärtää alansa tekniikan kehittymistä.

OSATUTUKINTO muodostuu perustutkinnon pakollisista osista
Koulutuksen sisältö:
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta
- Yhdistelmäajoneuvokuljetukset
- Työssäoppiminen 11 vk

HUOM! Hakijan on toimitettava AJOKORTTIOTE 29.11.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.koskinen@te-Toimisto.fi tai postitse osoitteella Satakunnan TE-toimisto, Harjavallankatu 6, 29200 HARJAVALTA.

Ajokorttiotteen saa tulostettua maksuta TRAFIN SÄHKÖISESTÄ ASIOINTI-PALVELUSTA https://asiointi.trafi.fi.
Jos ajokorttiotetta ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, hakijaa ei voida valita koulutukseen.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi/Haussa oleva työvoimakoulutus.
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro omin sanoin miksi olet kiinnostunut koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että kanssasi on tehty työllistymissuunnitelma koulutuksesta TE-toimistossa, varmistaaksesi mahdollisen korotetun työttömyysturvan koulutuksen ajalta.

Näet tiedon valinnasi te-palvelut.fi sivuilla Oma asiointi-palvelussa viimeistään valintaa seuraavana päivänä. Te-toimisto ilmoittaa valinnasta myös kirjallisesti ja kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Lisätietoja:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta: Sataedu, Jani Kaljunen,puh. 040 199 4836, jani.kaljunen@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: TE-toimisto, Päivi Koskinen, puh 0295 045078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

VALINTATIEDOT:
Paperivalinta 2.12.2020
Haastattelu, ajokoe ja valinta (kutsu haastatteluun lähetetään erikseen): 14.12.2020 Huittisissa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te.palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta), koulutushakemukseni tilanne.

Alkamisajankohta: 4.1.2021
Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen