Logistiikan perustutkinto

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti ja palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta osaamista, kykyä kehittyä, erilaisten autojen, työkoneiden ja laitteiden käsittelykykyä, tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa. Alan ammattilainen huomioi asiakkaiden tarpeet ja odotukset, noudattaa hyviä käytöstapoja sekä huolehtii turvallisuudesta.

Alalla työ on vaihtelevaa ja työpäivät ovat erilaisia. Työskentely on itsenäistä ja usein vuorotyötä.
Kuljetusalalla opiskelijalta edellytetään käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Alalla noudatetaan SORA-lainsäädäntöä (opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja), joka määrittää muun muassa:

- opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
- opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua
- huumausainetestausta tietyissä tilanteissa.

SORA-lainsäädännön lisäksi logistiikka-alalla on muita säädöksiä, joissa käsitellään mm. ajolupaa koskevia terveydentilavaatimuksia ja ajoterveyden valvontaa:

Ajokorttilaki 1.7.2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä (1181/2011)
Valtioneuvoston asetus ajokorteista (423/2011)

Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa sekä ajokortti-
asetuksen edellyttämät ryhmä 2 mukaiset terveysvaatimukset.
Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä direktiivin 2006/126/EY liitteen III ja direktiivin 2009/113/EY -vaatimusten mukaisesti. www.finlex.fi

Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Jukka Vierimaa
Opinto-ohjaaja
+358 40 199 4492
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Soile Laaksonen
opintosihteeri
+358 40 199 4805
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja koulutuksesta

Jani Kaljunen
lehtori
+358 40 199 4836
Satakunnan koulutuskuntayhtymä