Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja

PÄÄSYVAATIMUKSET:
Työttömät ja työttömyysuhanalaiset 21 vuotta täyttäneet työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammateissa toimimiseen ja joilla on vähintään B luokan ajo-oikeus ja ajokortti.

Ajokortin hankintaan liittyvät kortit, luvat tai muut viranomaismaksut (passikuvat, ajokorttihakemus poliisille, lääkärintodistus ja tutkintomaksut), opiskelija maksaa itse.

Opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Opiskelijavalinnassa noudatetan Sora lainsäädäntöä (soveltumattomuuden ratkaisuja).

LISÄTIEDOT
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista linja-autonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle. Hän osaa toimia työtehtävässään huolellisesti, vastuullisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän hallitsee kuljettajalta vaadittavat asiakaspalvelua, markkinointia, rahastusta, rahti- ja matkatavaran kuljetusta sekä ajoneuvon käyttöä, toimintaa, rakennetta, huoltoa ja korjausta koskevat tiedot ja taidot.

Logistiikan perustutkinto/kuljetuspalvelujen osaamisala.
OSATUTKINTO muodostuu perustutkinnon pakollisista osista sekä yhdestä seuraavista työvoimapoliittisesti tarpeen mukaisista tutkinnon osista:
- kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
- tilausajoliikenteen kuljettajan tehtävät
- palveluliikenteen kuljettajan tehtävät

Työssäoppiminen 11 vk

HUOM! Hakijan on toimitettava AJOKORTTIOTE 2.6.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.koskinen@te-toimisto.fi tai postitse osoitteella Satakunnan TE-toimisto, Harjavallankatu 6, 29200 HARJAVALTA.

Ajokorttiotteen saa tulostettua maksuta TRAFIN SÄHKÖISESTÄ ASIOINTI-PALVELUSTA https://asiointi.trafi.fi.
Jos ajokorttiotetta ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, hakijaa ei voida valita koulutukseen.

Koulutukseen hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivujen kautta www.te-palvelut.fi/Haussa oleva työvoimakoulutus
Koulutuksen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus ja kerro omin sanoin, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Näet tiedon valinnasi te-palvelut.fi -sivuilla Oma asiointi-palvelussa viimeistään valintaa seuraavana arkipäivänä. Te-toimisto ilmoittaa valinnasta myös kirjallisesti ja kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Lisätietoja:

Työvoimakoulutusetuudet:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa arkisin klo 8-18 Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:
Sataedu: Jani Kaljunen puh. 040 199 4836, jani.kaljunen@sataedu.fi

Koulutukseen hakeutumisesta:
TE-toimisto: Päivi Koskinen, puh. 0295 04578, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

OPPILASVALINTA:
Alustava valinta 2.6.2020
Haastattelu, ajokoe ja valinta (kutsu haastatteluun lähetetään erikseen): 12.6.2020

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti
www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta), koulutushakemukseni tilanne.

Alkamisajankohta: 10.8.2020
Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen