Linja-autonkuljettajan koulutus maahanmuuttajille (Huittinen)

PÄÄSYVAATIMUKSET
Työttömät ja työttömyysuhanalaiset 21 vuotta täyttäneet työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammateissa toimimiseen ja joilla on vähintään B luokan ajo-oikeus ja suomalainen ajokortti.

Koulutukseen liittyvä kortit, tutkinto- ja muut viranomaismaksut opiskelija maksaa itse.

Opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Opiskelijavalinnassa noudatetaan Sora-lainsäädäntöä (soveltumattomuuden ratkaisuja).

Koulutus alkaa 4 viikon mittaisella kielikoulutuksella. Tämän jälkeen kielikoulutusta on noin 2 pv/ viikko ja ammatillista opetusta 3 päivänä viikossa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti linja-autonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle. Hän osaa toimia työtehtävässään huolellisesti, vastuullisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän hallitsee kuljettajalta vaadittavaa asiakaspalvelua, markkinointia, rahastusta, rahti- ja matkatavaran kuljetusta sekä ajoneuvon käyttöä, toimintaa, rakennetta, huoltoa ja korjausta koskevat tiedot ja taidot.

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala.
OSATUTKINTO muodostuu perustutkinnon pakollisista osista sekä yhdestä seuraavista työvoimapoliittisesti tarpeen mukaisista tutkinnon osista:
- kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
- tilausajoliikenteen kuljettajan tehtävät
- palveluliikenteen kuljettajan tehtävät

Työssäoppiminen 12 viikkoa.

HUOM. Hakijan on toimitettava AJOKORTTIOTE 31.7.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.koskinen@te-toimisto.fi tai
postitse osoitteella:
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Harjavallankatu 6, 29200 HARJAVALTA.
Ajokorttiotteen saa tulostettua maksutta Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa https://asiointi.trafi.fi henkilökohtaisilla pankin verkkotunnuksilla.
Mikäli et ole toimittanut ajokorttiotetta, Sinua ei voida huomioida valinnassa.

Koulutukseen hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivujen kautta www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus.
Koulutuksen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, joten täytä hakemus huolellisesti ja kerro miksi haet tähän koulutukseen ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Valintapäätös näkyy oma asiointi -palvelussa viimeistään haastattelua seuraavana arkipäivänä. Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta myös kirjallisesti ja kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Lisätietoja:

Työvoimakoulutusetuudet:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa arkisin klo 8-18 Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:
Sataedu: Jani Kaljunen puh. 040 199 4836, jani.kaljunen@sataedu.fi

Koulutukseen hakeutumisesta:
TE-toimisto: Päivi Koskinen, puh. 0295 04578, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Haku päättyy 31.7.2020
Alustava valinta 3.8.2020
Haastattelu, ajokoe ja valinta (kutsu haastatteluun lähetetään erikseen): 12.8.2020
Koulutus alkaa: 1.9.2020, päättyy 30.9.2021
Loma-aika 21.12.20-3.1.21

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti
www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta), koulutushakemukseni tilanne.

Alkamisajankohta: 1.9.2020
Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen