Linja-autonkuljettajan koulutus maahanmuuttajille (omaehtoinen koulutus, Huittinen)

Koulutus alkaa 1.9.2020.
Koulutus on päiväopetusta ja siihen sisältyy 12 viikkoa työssäopppimista.

PÄÄSYVAATIMUKSET
Opiskelijan tulee olla täyttänyt 21 vuotta ja hänen tulee olla soveltuva koulutukseen ja sen tavoiteammatteihin.
Hänellä tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus ja suomalainen ajokortti.
Opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Opiskelijavalinnassa noudatetaan Sora-lainsäädäntöä (soveltumattomuuden ratkaisuja).

Koulutus alkaa 4 viikon mittaisella suomen kielen koulutuksella. Tämän jälkeen kielikoulutusta on noin 2 päivää viikossa ja ammatillista opetusta 3 päivänä viikossa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu tavallista linja-autonkuljettajan tehtävistä. Koulutuksen jälkeen hän tuntee linja-auton varusteet sekä osaa tehdä pienet huollot ja korjaukset.Hän tuntee myös alaa koskevan lainsäädännön.

Logistiikan perustutkinto/kuljetuspalvelujen osaamisala.
Osatutkintoon kuuluvat perustutkinnon pakolliset osat sekä yksi seuraavista valinnan mukaan:
- kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
- tilausajoliikenteen kuljettajan tehtävät
- palveluliikenteen kuljettajan tehtävät

Kustannukset
Koulutus on maksutonta. Koulutukseen liittyvät kortit, tutkintomaksut ja muut viranomaismaksut opiskelija maksaa itse.

Hakuaika päättyy 31.7.2020

Ole yhteydessä omaan TE-toimistoon ja selvitä millaista tukea voit saada omaehtoiseen koulutukseen.

Alkamisajankohta: 1.9.2020
Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hakuaika on päättynyt

Lisätietoja koulutuksesta

Jani Kaljunen
lehtori
+358 40 199 4836
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Soile Laaksonen
opintosihteeri
+358 40 199 4805
Satakunnan koulutuskuntayhtymä