Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, monimuoto (ilta)

LASTEN JA NUORTEN KASVATUKSEN JA HOIDON OSAAMISALA

Täytä hakemus huolellisesti ja kerro hakemuksessasi mm. seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen (tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi)
- alan työkokemus
- koulutustarve (miksi haet koulutukseen?)
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet (mm. elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen)
- tuo esille hakemuksessa myös muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Pääsyvaatimustiedot:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen tai kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen)..

Koulutuksen tiedot:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi
eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä.

Lähihoitaja ohjaa yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä sekä tukee lasten ja nuorten välistä vuorovaikutusta.
Hän toimii vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti. Hän hyödyntää työssään lasten ja nuorten
hoidon ja kasvatuksen tietoperustaa. Hän ohjaa perheitä yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin ja tukitoimiin.
Hän edistää työssään lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä
sekä ehkäisee niiden syntymistä.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten lasten ja nuorten
hoidon ja kasvatuksen työympäristöissä esim. päiväkodeissa, kouluissa, lastensuojelun yksiköissä,
lasten ja nuorten sairaaloissa sekä perhetyössä.

Opetus toteutetaan Kankaanpäässä iltamonimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena.
Opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttö.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen
(tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

Alkamisajankohta: 7.1.2020
Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Kaisa Kallio
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4204
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä