Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala (päivä)

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Täytä hakemus huolellisesti ja tuo esille erityisesti hakukelpoisuutesi kertomalla muun muassa seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen
- alan työkokemus
- koulutustarve eli miksi haet koulutukseen?
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet kuten elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen
- muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla, joten muistathan seurata myös roskapostikansiotasi. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan Harjavallassa päivämonimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena. Opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttö.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp.
- Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp.

Osaamisalasta valmistuu lasten ja nuorten kasvun ja hoidon ammattilaisia. Opiskelija oppii kasvatus- ja ohjaustyössä tarvittavia taitoja kuten vuorovaikutus-, tunne- ja leikkitaitoja.

Koulutuksessa opitaan lapsille ominaisia toimintatapoja ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija oppii ohjaamaan nuoria elämän eri tilanteissa sekä tukemaan itsetunnon ja minäkuvan muodostumista. Koulutuksessa tutustutaan myös yleisimpiin kehityksen ja kasvun häiriöihin.

Koulutuksessa tutustutaan perhetyön menetelmiin ja opitaan tukemaan perheiden hyvinvointia. Koulutuksen aikana tehdään konkreettisia harjoituksia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla opiskelija saa käytännön osaamista kasvatus- ja ohjaustyöhön ja pääsee yhdistämään teoriatietoa käytäntöön.

Opiskelussa hyödynnetään opiskelijoiden kartuttamaa omaa osaamista: opiskeluryhmissä kerrotaa kokemuksia ja jaetaan osaamista. Opiskelussa korostuu itsearviointi eli reflektointi ja oman ammatillisuuden kehittäminen.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 10.1.2022
Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä