Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala (iltamonimuoto)

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Tuo hakemuksessa selkeästi esille:
• aiempi koulutuksesi ja opintomenestyksesi (hakukelpoisuus + muut koulutukset, laita todistukset liitteeksi)
• työkokemuksesi ja siihen liittyvät työtehtäväsi
• miksi olet hakeutumassa kyseiseen osaamisalaan
• kerro myös miten olet miettinyt koulutuksen toteutumista oman elämäntilanteen näkökulmasta (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen.

Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi haastattelukutsun varalta.

Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta seuraavilla valintaperusteilla:
• Oppimisvalmiudet: aiempi koulutus ja opiskelumenestys
• Motivaatio
• Aiemmin hankittu osaaminen
• Soveltuvuus alalle
• Opiskelumahdollisuudet

Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja sora-lainsäädännöstä ja niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan Ulvilassa iltamonimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena. Opetusillat ovat pääsääntöisesti tiistai ja torstai klo: 17.00- 20.15. Opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttö.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp.
- Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp.

Osaamisalasta valmistuu lasten ja nuorten kasvun ja hoidon ammattilaisia. Opiskelija oppii kasvatus- ja ohjaustyössä tarvittavia taitoja kuten vuorovaikutus-, tunne- ja leikkitaitoja.

Koulutuksessa opitaan lapsille ominaisia toimintatapoja ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija oppii ohjaamaan nuoria elämän eri tilanteissa ja tukemaan itsetunnon ja minäkuvan muodostumista. Koulutuksessa tutustutaan myös yleisimpiin kehityksen ja kasvun häiriöihin.

Koulutuksessa tutustutaan perhetyön menetelmiin ja opitaan tukemaan perheiden hyvinvointia. Koulutuksen aikana tehdään konkreettisia harjoituksia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolla opiskelija saa käytännön osaamista kasvatus- ja ohjaustyöhön ja pääsee yhdistämään teoriatietoa käytäntöön.

Opiskelussa hyödynnetään opiskelijoiden kartuttamaa omaa osaamista: opiskeluryhmissä kerrotaa kokemuksia ja jaetaan osaamista. Opiskelussa korostuu itsearviointi eli reflektointi ja oman ammatillisuuden kehittäminen.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 9.1.2023
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä