Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Haku koulutukseen 1.3.2020 asti. Koulutus alkaa maaliskuussa 2020.

Hakijat haastatellaan hakuajan päätyttyä ja valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Koulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka työskentelevät kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa esimerkiksi julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa, järjestössä tai työpajalla. Hakijalla tulee olla hyvät ohjaustaidot, ongelmanratkaisukykyä ja hän haluaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaavassa tutkinnossa hankittu osaaminen.

Kuntoutus-. tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinnon suorittanut työntekijä tuo työpaikalle nykyaikaista osaamista, josta hyötyvät ennen kaikkea asiakkaat, mutta myös organisaatiot. Asiakkaiden näkökulmasta edistetään hänen oikeuttaan hyvinvointiin ja terveyteen, työhön, koulutukseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Palvelujärjestelmän näkökulmasta taas asiakaslähtöisten ja sujuvien palveluprosessien järjestämiseen.

OPINTOJEN TOTEUTUS
Opinnot kestävät noin 1 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS) riippuen.
Koulutus sisältää lähiopetuspäiviä sekä itsenäistä työskentelyä.
Ammattitaito osoitetaan työpaikoilla näytöissä, aidoissa työtehtävissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Tutkinnon vaatimuksia vastaava, aikaisemmissa opinnoissa, työssä tai muulla tavoin hankittu osaamisesi huomioidaan. Suunnitelmassa sovitaan opintojen sisällöt, laajuus ja kesto. Saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkinnon pakollinen tutkinnon osa on Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä, 60 osp.

Lisäksi tutkintoon on valittava yksi osaamisala:
Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala: Vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Osaamisalan suorittanut saa tutkintonimikkeen Vammaisalan erityisohjaaja.
TAI
Työvalmennuksen osaamisala: Työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia
työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa. Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut saa tutkintonimikkeen Työvalmentaja.

TUTKINNON OSAN SUORITTAMINEN
Mikäli tarvitset lisää osaamista toiminta- ja palvelujärjestelmiin liittyen, voit suorittaa pelkästään pakollisen tutkinnon osan Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä. Se antaa hyvät valmiudet uudistuvaan sosiaali- ja terveysalan kenttään. Pakollisen tutkinnon osan suorittaminen kestää noin 6 - 8 kuukautta aiemmasta osaamisesta riippuen. Pelkästään pakollisen tutkinnon osan suorittaminen 320 €.

Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Lue lisää tutkinnon perusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi

Paikkakunta: Ulvila
Hinta: 470 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Sinikka Lassila
lehtori
+358 40 199 4259
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä