Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN TUTKINNOT
Alalla on hyvä työllisyys. Kasvuhakuiset yritykset tarvitsevat teknologiateollisuuteen kone- ja metallialan ammattilaisia ja monitaitajia. Ala tarjoaa rajattomat mahdollisuudet kehittyä ja mielenkiintoisia työtehtäviä niin Suomessa kuin myös ulkomailla.

Koulutuksen kesto:
Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen pituus määräytyy aikaisempien opiskelujen ja osaamisen perusteella.

LISÄTIEDOT
Työvoimakoulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille, alalla jo työskenteleville tai alanvaihtajille. Koulutus sopii myös hyvin alan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa omaa osaamistaan. Koulutukseen osallistuvilla ei kuitenkaan tarvitse olla aikaisempaa alan koulutusta tai työkokemusta.

Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja koulutuksemme vastaavat työelämän vaateita. Koulutamme ammattilaisia, joiden osaamista alalla tarvitaan. Koulutuksen kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta tai tutkinnon osista ja koulutusmuodosta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma.

KOULUTAMME
· Koneistaja
· Levyseppähitsaaja
· Koneautomaatioasentaja
· Koneasentaja

TYÖSSÄOPPIMINEN
Työssäoppimispaikkoina toimivat teknologiateollisuuden yritykset. Oppilaitos auttaa työssäoppimispaikan saamisessa. Työssäoppimisjaksot edistävät opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä alan yrityksiin. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan osaaminen ja aikaisempi koulutus.
Koulutus alkaa 2 viikon osaamiskartoituksella, jonka aikana opiskellaan alalla tarvittavia perustaitoja ja -tietoja. Kartoituksen aikana tehdään opiskelijalle opiskelusuunnitelma ja osaamistavoitteet.

TUTKINTO MUODOSTUU SEURAAVISTA TUTKINNON OSISTA:
· 3D-valmistusmenetelmän käyttö, 20 osp
· Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus, 20 osp
· Asennus- ja automaatiotyöt, 10 osp
· CAD/CAM-ohjelmointi, 20 osp
· CNC-hionta, 20 osp
· CNC-jyrsintä, 20 osp
· CNC-sorvaus, 20 osp
· CNC-särmäys, 20 osp
· Hitsaus, 20 osp
· Hitsaus- ja levytyöt, 30 osp
· Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
· Hydrauliikka-asennukset, 20 osp
· Koneasennus, 30 osp
· Koneautomaatioasennus, 30 osp
· Koneautomaatiojärjestelmien asennustyöt, 20 osp
· Koneistus, 30 osp
· Konepajamittaukset, 20 osp
· Korjaus- ja asennushitsaus, 20 osp
· Kunnossapitotyöt, 20 osp
· Levyjen CNC-leikkaus, 20 osp
· Levytyökeskuksen käyttö, 20 osp
· Manuaalikoneistus, 20 osp
· Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus, 20 osp
· Moniakselinen CNC-koneistus, 20 osp
· Ohutlevytyöt, 20 osp (105959
· Pneumatiikka-asennukset, 20 osp
· Robotin käyttö, 20 osp
· Teräsrakennetyöt, 20 osp
· Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
· Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25 osp
· Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
· Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt, 20 osp
· Voimayksiköiden ja moottoreiden asennustyöt, 20 osp
· Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
· Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
· Yrityksessä toimiminen, 15 osp
· Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Työvoimakoulutuksen kustannukset:
Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa:
- Työlinjan koulutusneuvonta, puh. 0295 020 701
- Facebook.com/koulutusneuvonta
- www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
- www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutushakemus on sitova, sitä ei voi perua ilman pätevää syytä.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti. Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi / Oma asiointi kautta.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan tai työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

TIEDUSTELUT:
Koulutuksen sisällöstä:
Sataedu:
Olli-Pekka Ojalainen, puh. 040 199 4468, olli-pekka.ojalainen@sataedu.fi,
Markku Rajaoja, puh. 040 199 4336 markku.rajaoja@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:
Satakunnan TE-toimisto
Päivi Koskinen, p. 02950 45078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Alkamisajankohta: 30.3.2020
Paikkakunta: Kokemäki
Hae koulutukseen