Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Haku koulutukseen 5.11.2019 asti. Koulutus alkaa tammikuussa 2020.

Tutkinto on tarkoitettu kehitysvamma-alalla toimiville, joilla on sosiaali- ja terveysalan
ammatillisen peruskoulutuksen tasoiset tiedot ja taidot sekä noin kolmen vuoden työkokemus alalta.

Koulutus toteutetaan monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena joustavasti. Myös verkko-opintoina. Oppisopimuskoulutuksella opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on työpaikka, jossa voi työskennellä kehitysvammaisten henkilöiden parissa. Tutkinto on tarkoitettu kehitysvamma-alalla toimiville työntekijöille, joilla on noin kolmen vuoden kokemus alalta.

Opinnot kestävät noin 1,5 - 2 vuotta. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Työssä painottuu vastuullisuus. Työ on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tukea, ohjausta ja hoitoa. Työtä tehdään moniammatillisissa ja monikulttuurisissa verkostoissa.

Tutkinnon suorittanut edistää ja tukee toiminnallaan asiakkaan terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä oppimista. Hän edistää asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä käyttää erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä selkokieltä.

Koulutusmaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Paikkakunta: Ulvila
Hinta: 440 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen