Jalkojenhoidon osaamisala

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Jalkojenhoidon osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Täytä hakemus huolellisesti ja kerro hakemuksessasi mm. seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen (tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi)
- alan työkokemus
- koulutustarve (miksi haet koulutukseen?)
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet (mm. elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen)
- tuo esille hakemuksessa myös muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla, joten muistathan tarkistaa myös Roskaposti -kansiosi. Valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan Kokemäellä monimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena. Opintoihin sisältyy lähiopetusta, verkko-opetusta, työpaikalla ja oppilaitoksen hoitolassa tapahtuvaa oppimista sekä kaksi näyttöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opiskelujen suorittamisen kannalta välttämätön.
Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta 1-2 päivää/vk. Lähiopetusta ei ole koulujen loma-aikoina.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen (tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Jalkojenhoidon osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 40 osp
- Jalkojen terveyden edistämisessä toimiminen, 35 osp.

Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentelee mm. terveyskeskusten, sairaaloiden, kuntoutuslaitosten, vanhustenhuollon ja yksityisten hoitolaitosten jalkojenhoiden yksiköissä.

Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa hyödyntää jalkojenhoitotyössään tutkittua tietoa ja vahvistettuja hoito- ja toimintaohjeita. Hän osaa ohjata asiakasta tai potilasta sekä erilaisia ryhmiä terveyden ja hyvinvoinnin sekä jalkaterveyden edistämisessä ja jalkojen omahoidon toteuttamisessa. Hän osaa valmistella jalkojenhoitotilan erilaisiin ympäristöihin ja toimia aseptisesti.

Lähihoitaja osaa ennaltaehkäistä alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä ja ottaa työssään huomioon eri-ikäisten jalkojenhoitotarpeet, tutkia ja tunnistaa asiakkaan jaloissa olevia muutoksia, laatia jalkojenhoitosuunnitelman ja tehdä jalkojenhoidon. Hän osaa lääkehoidon ja liikehoidon sekä suunnitella ja toteuttaa kevennykset ja hieroa asiakkaan tai potilaan jalat. Hän osaa huoltaa käyttämänsä välineet ja laitteet ja arvioida toteuttamaansa jalkojenhoitoa ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon. Lähihoitaja osaa ohjata asiakasta tai potilasta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Hän osaa ohjata liikkumisen apuvälineiden hankinnassa ja käytössä. Hän osaa torjua työhönsä liittyviä terveysvaaroja ja edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 5.8.2020
Paikkakunta: Kokemäki
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä