Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaan (aiemmin vanhustyön osaamisala) hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Täytä hakemus huolellisesti ja kerro hakemuksessasi mm. seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen (tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi)
- alan työkokemus
- koulutustarve (miksi haet koulutukseen?)
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet (mm. elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen)
- tuo esille hakemuksessa myös muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla, joten muistathan seurata myös Roskaposti -kansiotasi. Valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus päiväopintoina ja oppisopimuskoulutuksena. Opintoihin sisältyy verkko-opetusta, itsenäistä työskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen (tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Kotihoidossa toimiminen, 40 osp.
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp.

Osaamisalan suorittanut työskentelee usein kotihoidossa, palvelutalossa tai kuntoutuskeskuksessa. Työhön kuuluu ikääntyneiden tukeminen ja auttaminen päivittäisissä toiminnoissa. Työtä tehdään yhteistyössä ikääntyneen läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Koulutuksessa opitaan suunnittelmaan, toteuttamaan ja arvioimaan ikääntyneen henkilön hoitoa ja huolenpitoa yksilöllisesti. Koulutuksessa tutustutaan toimintakykyä tukeviin työmenetelmiin ja opitaan toiminnallisia menetelmiä. Opiskelijat perehdytetään asiakkaan itsemääräämisoikeuteen.

Koulutuksessa perehdytään ikääntyneiden kotihoitoon, joissa on keskeistä kotona asumisen tukeminen. Kotihoitotyössä korostuu ikäihmisen ympäristön turvallisuus, ravitsemus ja lääkehoito.

Koulutuksen tavoitteena on kiinnittää opiskelijoiden huomiota syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyyn hoitotyön ohella. Opiskelija oppii kiinnittämään huomiota hoidon vaatimiin voimvaroihin ja hallitsee palvelujärjestelmän. Koulutuksessa käydään läpi ikäihmisen hoitokaarta saattohoitoon ja kuolemaan asti.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 10.1.2022
Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Kaisa Kallio
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4204
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä