Siirry sisältöön

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (päivämonimuoto)

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Tuo hakemuksessa selkeästi esille:
• aiempi koulutuksesi ja opintomenestyksesi (hakukelpoisuus + muut koulutukset, laita todistukset liitteeksi)
• työkokemuksesi ja siihen liittyvät työtehtäväsi
• miksi olet hakeutumassa kyseiseen osaamisalaan
• kerro myös miten olet miettinyt koulutuksen toteutumista oman elämäntilanteen näkökulmasta (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen.
Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi haastattelukutsun varalta.

Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta seuraavilla valintaperusteilla:
• Oppimisvalmiudet: aiempi koulutus ja opiskelumenestys
• Motivaatio
• Aiemmin hankittu osaaminen
• Soveltuvuus alalle
• Opiskelumahdollisuudet

Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja sora-lainsäädännöstä ja niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus päivämonimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena. Opintoihin sisältyy verkko-opetusta, itsenäistä työskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä.
Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opintojen suorittamisen kannalta välttämätön.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen eli tutkinnot, työkokemukset ja muu aiemmin hankittu osaaminen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Kotihoidossa toimiminen, 40 osp.
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp.

Osaamisalan suorittanut työskentelee usein kotihoidossa, palvelutalossa tai kuntoutuskeskuksessa. Työhön kuuluu ikääntyneiden tukeminen ja auttaminen päivittäisissä toiminnoissa. Työtä tehdään yhteistyössä ikääntyneen läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Koulutuksessa opitaan suunnittelmaan, toteuttamaan ja arvioimaan ikääntyneen henkilön hoitoa ja huolenpitoa yksilöllisesti. Koulutuksessa tutustutaan toimintakykyä tukeviin työmenetelmiin ja opitaan toiminnallisia menetelmiä. Opiskelijat perehdytetään asiakkaan itsemääräämisoikeuteen.

Koulutuksessa perehdytään ikääntyneiden kotihoitoon, joissa on keskeistä kotona asumisen tukeminen. Kotihoitotyössä korostuu ikäihmisen ympäristön turvallisuus, ravitsemus ja lääkehoito.

Koulutuksen tavoitteena on kiinnittää opiskelijoiden huomiota syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyyn hoitotyön ohella. Opiskelija oppii kiinnittämään huomiota hoidon vaatimiin voimavaroihin ja hallitsee palvelujärjestelmän. Koulutuksessa käydään läpi ikäihmisen hoitokaari saattohoitoon ja kuolemaan asti.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 8.1.2024
Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Kaisa Kallio
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4204
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä