Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (monimuoto/oppisopimuskoulutus)

Valmis lähihoitaja! Opiskele uusi osaamisala ja hanki osaamista vanhustyöhön.
Lähihoitajaopiskelija! Suorita osaamisalan opinnot.

SUORITETTAVAT TUTKINNON OSAT
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
- Kotihoidossa toimiminen

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet aiemmin opiskellut lähihoitajaksi ja haluat hankkia lisää osaamista vanhustyöstä. Koulutus on lähihoitajatutkinnon osaamisala. Koulutus sopii myös lähihoitajaopiskelijalle, jolta puuttuu osaamisalan opinnot.

TOTEUTUS
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen- tutkinnon osan verkko- ja lähiopetus toteutetaan 10.3.2021 – 31.8.2021 välisenä aikana. Opetuskertoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisestä opiskelua, verkkotehtävien tekemistä ja sähköisen materiaalin lukemista.

Koulutuksen jälkeen osaaminen osoitetaan näytöllä sosiaali- ja terveysalan työpaikassa. Sinun on mahdollista suorittaa näyttö omalla työpaikallasi, mikäli työskentelet ikäihmisten parissa. Oppisopimusopiskelijoiden osalta koulutuksen toteutuksesta keskustellaan myös työnantajan kanssa.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan sisältö:
• Toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi
• Mielekästä arkea tukevan monipuolisen suunnitelman laatiminen ja suunnitelman mukainen toimiminen
• Sanaton viestintä osallisuuden edistämisessä, selkokieli, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointitaidot
• Terveyden ja psykososiaalisen terveyden edistäminen osallisuutta tukevalla tavalla
• Ikääntyneen ihmisen palveluketju ja palvelujärjestelmä (etuudet)
• Tietotekniikka, teknologia mielekkään elämän edistämisessä
• Palliatiivisen ja saattohoidon suositukset ja ohjeistukset
• Kuolevan ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä onnistunut kohtaaminen
• Kuolevan oireita lievittävän hoidon menetelmät

Kotihoidossa toimiminen -tutkinnon osan verkko- ja lähiopetus toteutetaan 11.8.2021 – 31.12.2021 välisenä aikana.
Opetuskertoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisestä opiskelua, verkkotehtävien tekemistä ja sähköisen materiaalin lukemista.

Koulutuksen jälkeen osaaminen näytetään sosiaali- ja terveysalan työpaikassa. Sinun on mahdollista suorittaa näyttö omalla työpaikallasi, mikäli työskentelet ikäihmisten parissa. Oppisopimusopiskelijoiden osalta koulutuksen toteutuksesta keskustellaan myös työnantajan kanssa.

Kotihoidossa toimiminen -tutkinnon osan sisältö:
• Ikääntymismuutokset
• Toimintakyvyn tukeminen yleisimmissä sairauksissa
• Keuhkosairaudet, COPD, muistisairaudet ja Parkinson
• Mielenterveyden tukeminen ja päihdesairaudet
• Infektiosairauksien hoito kotona, kivun hoito kotihoidossa
• Lääkehoito kotihoidossa sekä kotona asuvien ikääntyneiden lääkehoito
• Lääkehoidon riskienarviointi –mittari
• Kotona asuvan asiakkaan yleisimmät lääkkeiden haitta- ja sivuvaikutukset
• Lääkehoidon ja sairaustehtävän tekeminen yhdessä
• Hyvinvointiteknologia kotihoidossa, apuvälineet
• Kommunikoinnin eri menetelmät
• Kotihoidon asiakkaan uni ja lepo, ravitsemus
• Stressi
• Hygienia, iho ja jalkaterveys kotihoidossa
• Arkiliikunnan ohjaaminen ja fyysisen toimintakyvyn edistäminen kotihoidossa

HAKEMINEN
Hakeminen koulutukseen tapahtuu 26.2.2021 mennessä alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.

Kerrothan hakemuksessa, mikäli sinun on mahdollista opiskella oppisopimuksella. Oppisopimuksesta voi kysyä lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä. Tutkinnon osan/osat voi suorittaa myös ilman oppisopimusta.

Hakemuksen liitteeksi on toivottavaa laittaa sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja työtodistukset.

OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikki hakijat haastatellaan.

Alkamisajankohta: 10.3.2021
Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja koulutuksesta

Merja Tuomola
oppisopimuskoordinaattori
+358 40 199 4109
Satakunnan koulutuskuntayhtymä