Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö -tutkinnon osa

Hakuaika koulutukseen on 2.11.2020 asti. Koulutus alkaa tammikuussa 2021.

Hakijat kutsutaan hakuajan päättymisen jälkeen ryhmähaastatteluun. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla.
Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi Roskaposti -kansion.

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla.
Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Opinnot kestävät noin 6 kuukautta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tai oppisopimuksella. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kertaa kuukaudessa. Opetuspäiviä on noin viisi tutkinnon osaa kohti.
Lähipäivien lisäksi opintoihin sisältyy verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuskokonaisuus on Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö (40 osp). Koulutuksen jälkeen on mahdollista osoittaa osaaminen käytännön työtehtävissä (näyttö).

Koulutuksen sisältö:
- ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustan syventäminen
- ikääntyneen voimavarojen vahvistaminen, varhainen puuttuminen
- ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito ja kuntoutus
- muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen

Näytöllisen koulutuksen hinta on 230 €. Ilman näyttöä koulutus suoritetaan täydennyskoulutuksena, jolloin hinta on 650 €.

Koulutusmaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Paikkakunta: Ulvila
Hinta: 230 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Taina Malmivuori
lehtori
+358 40 199 4164
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä