Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Haku koulutukseen 13.3.2020 asti.

KOULUTUS TARKOITETTU
Koulutus on tarkoitettu vanhus- tai hoitotyössä työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuksessa on vahvasti mukana työelämälähtöisyys. Pääsyvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava sosiaali- ja terveysalan koulutus (AMK) ja riittävää työkokemusta vanhustyöstä.

OPINTOJEN TOTEUTUS
Opiskelut kestävät noin 6-12 kuukautta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Koulutuksen lähipäivät:
15.4, 13.5, 12.8, 16.9. ja 21.10.2019 klo 9-15.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Koulutuskokonaisuus on Vanhustyön erikoisammattitutkinnon pakollinen tutkinnon osa:
Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista osoittaa osaaminen käytännön työtehtävissä (näyttö).

Koulutuksen sisältö:
- ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä palvelutarpeiden arviointi
- ikääntyneen ihmisen palveluja ohjaavat säädökset
- ikääntyneen ihmisen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman suunnittelu, toteutus ja arviointi
- terveellisen ravitsemuksen toteuttaminen
- ikääntyneen ihmisen sosiaalisen hyvinvoinnin, fyysisen terveyden, toimintakyvyn, elämänhallinnan ja mielenterveyden tukeminen
- ikääntyneen ihmisen tukeminen kognitiivisen toimintojen, henkisen toimintakyvyn ja sukupuolisuuden tukeminen
- oman osaamisen kehittäminen ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Näytöllisen koulutuksen hinta on 360 €. Ilman näyttöä koulutus suoritetaan täydennyskoulutuksena, jolloin hinta on 650 €.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme koulutuksen hinnan opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Paikkakunta: Ulvila
Hinta: 360 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Erja Kaukonen
tuntiopettaja
+358 40 199 4189
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Maaria Hemiä
lehtori
+358 40 199 4162
Satakunnan koulutuskuntayhtymä