Hoivatyön avustajakoulutus maahanmuuttajille (Kokemäki)

Hoivatyön avustaja työskentelee usein vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoivatyön avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät/työttömyysuhanalaiset maahanmuuttajahakijat, jotka ovat kiinnostuneita hoivatyön avustajan tehtävistä. Hakijoilta edellytetään vähintään suomen kielen tasoa A2.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun ja kielitestiin. Kielitesti järjestetään perjantaina 10.1.2020 klo 9.00 Sataedu Kokemäellä (Suoratie 1, 32800 Kokemäki). Opiskelijavalinta tehdään haastattelun ja kielitestin perusteella.

Koulutus alkaa maanantaina 13.1.2020 ja päättyy tiistaina 22.12.2020.

Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia. Suoritettavat tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen.

Koulutus sisältää myös suomen kielen opetusta. Opiskelijan kielitaito pyritään saamaan sille tasolle, jolla selviää työelämässä ja koulutuksen aikana pystyy suorittamaan tarvittavat näytöt.

Koulutus sisältää kaksi työelämässä toimimisen jaksoa ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Hakijan tulee tutustua SORA-lainsäädäntöön.

Valintatiedot lähetetään sähköpostitse.

Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä opinto-ohjaaja Johanna Rantalainen 040 1994152, johanna.rantalainen@sataedu.fi

Alkamisajankohta: 13.1.2020
Paikkakunta: Kokemäki
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hakuaika on päättynyt

Lisätietoja antaa

Johanna Rantalainen
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4152
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä