Hoivatyön avustaja

HOIVATYÖN AVUSTAJA

Opiskele hoitotyötä ja valmistu hoitotyön avustajaksi!

Hoivatyön avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia. Suoritettavat tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen.

Koulutus sisältää kaksi työelämässä toimimisen jaksoa ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla
erilaisissa työtehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu hoivatyön avustajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle. Hakijalla voi olla alan työkokemusta.

Koulutukseen sisältyy tarvittaessa Suomen kielen opetusta (maahanmuuttajille).

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen. Jokaisen opiskelijan kanssa myös mietitään mahdollisuudet jatko-opintoihin a ja koulutus antaa hyvät mahdollisuudet jatkaa
mm. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja -koulutukseen.

Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen. Koulutukseen valinta perustuu mm. hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun.

Koulutusinfo Huittisten kaupungintalolla 9.5.2019 klo 12.00.

Alkamisajankohta: 16.9.2019
Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Piia Lahti
Opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
Opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä