Hoivatyön avustaja -koulutus

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille, 20-vuotta täyttäneille, sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle aikoville henkilöille, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Hakijalla voi olla työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Hoivatyön avustaja työskentelee usein vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoivatyön avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

INFO koulutuksesta 24.11.2020 klo 13:00 Isopaja, Satakunnan TE-toimisto, Pori, Teljänkatu 5, 4 krs.

KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN Sataedun Ulvilan toimipisteessä.

LISÄTIEDOT
Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia. Suoritettavat tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen.

Koulutus sisältää kaksi työelämässä toimimisen jaksoa ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu hoivatyön avustajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle. Hakijalla voi olla alan työkokemusta. Pääasiallisesti tämän koulutuksen aikana työskennellään ikäihmisten tai kehitysvammaisten parissa.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoivatyön avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

Esivalinta 1.12.2020, jonka perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka pidetään 16. - 17.12.2020.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen TE-toimistossa yksilöidään työllistymissuunnitelma koulutuksesta. Suunnitelmamerkinnän perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saako hakija korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.
Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä opinto-ohjaaja Piia Lahti 040 1994154, piia.lahti@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: Olli Kivelä 0295 045 067, olli.kivela@te-toimisto.fi

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Opiskelijavalinnat tehdään 17.12.2020.

Oppilasvalinta:
Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasiakas-kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla - näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.
Lisäksi TE-toimisto lähettää valinnoista tiedon postitse.

Alkamisajankohta: 7.1.2021
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen