Hoiva-avustaja -koulutus (työvoimakoulutus)

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille, 20-vuotta täyttäneille, sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle aikoville henkilöille, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Hakijalla voi olla työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

HOIVA-AVUSTAJA AMMATTINA
Hoiva-avustaja työskentelee usein vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoiva-avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoiva-avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu kahdesta tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia. Suoritettavat tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Koulutus sisältää kaksi työelämässä toimimisen jaksoa ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä. Pääasiallisesti tämän koulutuksen aikana työskennellään ikäihmisten tai kehitysvammaisten parissa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

KOULUTUSINFO 24.11.2020 klo 13:00 PERUTTU

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Koulutushaku päättyy 30.11.2020.
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun.
Täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

KOULUTUSVALINTA
Esivalinta 1.12.2020, jonka perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.
Koulutushaastattelut pidetään 16. - 17.12.2020.
Opiskelijavalinnat tehdään 17.12.2020.
Koulutus alkaa 7.1.2021 Sataedu Ulvilan toimipaikassa

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi - Oma Asiointi/henkilöasiakas-kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisällöstä opinto-ohjaaja Piia Lahti 040 1994154, piia.lahti@sataedu.fi
Koulutukseen hakemisesta: Olli Kivelä 0295 045 067, olli.kivela@te-toimisto.fi

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Alkamisajankohta: 7.1.2021
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen