Hoivatyön avustaja

Hoivatyön avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia. Suoritettavat tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen.

Lisätiedot
Koulutus sisältää kaksi työelämässä toimimisen jaksoa ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla
erilaisissa työtehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhanalaisille, 20-vuotta täyttäneille, hoivatyön avustajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle. Hakijalla voi olla alan työkokemusta.

Koulutukseen sisältyy tarvittaessa Suomen kielen opetusta (maahanmuuttajille)

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen. Jokaisen opiskelijan kanssa myös mietitään jatko-opinto mahdollisuuksia ja koulutus antaa hyvät mahdollisuudet jatkaa
mm. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutukseen.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen. Koulutukseen valinta perustuu mm. hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun.

Koulutus info
Huittisten kaupungintalo 9.5.2019 klo 12.00

Esivalinta 15.8.2019
Haastattelu + valinta 29.8.2019

Katso myös www.soteala.com

LISÄTIEDOT:
Koulutuksesta Sataedu, Piia Lahti
puh. 040 199 4154, piia.lahti@sataedu.fi

Hakemisesta TE-palvelut, Pasi Suonpää
puh. 0295 045 173, pasi.suonpaa@te-toimisto.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/index.html
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman varmistaaksesi oikeutesi mahdolliseen työttömyysetuuden korotusosaan koulutuksen ajalta.

Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti ja kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.
Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta), koulutushakemukseni tilanne.

Alkamisajankohta: 16.9.2019
Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen