Hoivatyön avustaja

Hoivatyön avustaja työskentelee vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoivatyön avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

LISÄTIEDOT
Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia. Suoritettavat tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen.

Koulutus sisältää kaksi työelämässä toimimisen jaksoa ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu hoivatyön avustajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle. Hakijalla voi olla alan työkokemusta. Pääasiallisesti tämän koulutuksen aikana työskennellään ikäihmisten tai kehitysvammaisten parissa.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoivatyön avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Oppilasvalinta:
Esivalinnat hakemusten perusteella 22.5.2020.
Haastattelut TE-toimistossa 3-4.6.2020, os. Harjavallankatu 6, 29200 HARJAVALTA.
Haastattelujen perusteella kutsutaan soveltuvuustestiin 9.6.2020. Testit järjestetään Sataedun Harjavallan toimipaikassa, os. Myllykatu 10, 29200 Harjavalta.
Valintapäätös tehdään 10.6.202.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, TE-toimistossa yksilöidään työllistymissuunnitelma koulutuksesta. Suunnitelmamerkinnän perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saako hakija korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Valintatiedot ovat nähtävillä sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi, Oma asiointi -palvelussa valintaa seuraavana arkipäivänä. Te-toimisto lähettää valintapäätöksen myös kirjeenä. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja -paikan.
Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasiakas-kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla - näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.

Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä Sataedu, opinto-ohjaaja Piia Lahti 040 1994154, piia.lahti@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: TE-toimisto, Päivi Koskinen, p. 02950 45078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Alkamisajankohta: 5.8.2020
Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen