Hoivatyön avustaja

Hoivatyön avustaja työskentelee usein vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoivatyön avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus Satakunnan TE-toimiston Kankaanpään toimipaikassa 5.5.2020 klo 13.30, Keskuskatu 42, Kankaanpää.
Tervetuloa infotilaisuuteen!

LISÄTIEDOT
Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia. Suoritettavat tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen.

Koulutus sisältää kaksi työelämässä toimimisen jaksoa ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu hoivatyön avustajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle. Hakijalla voi olla alan työkokemusta. Pääasiallisesti tämän koulutuksen aikana työskennellään ikäihmisten tai kehitysvammaisten parissa.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoivatyön avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

Soveltuvuustestit 2.6.2020, Sataedu, Alpinkatu 12, Kankaanpää.

Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

- Paperivalinnat hakemustan perusteella 19.5.2020
- Soveltuvuustestit 2.6.2020, Sataedu, Alpinkatu 12, Kankaanpää
- Soveltuvuustesteihin valituille lähetetään erillinen kutsu
- Opiskelijavalinnat 3.6 tai 4.6.2020, pvm tarkentuu myöhemmin.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen TE-toimistossa yksilöidään työllistymissuunnitelma koulutuksesta. Suunnitelmamerkinnän perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saako hakija korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.
Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasiakas-kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla - näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.

Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä Sataedu, opinto-ohjaaja Piia Lahti 040 1994154, piia.lahti@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: TE-toimisto, Juha Jokinen, puh. 0295 045 053, juha.jokinen@te-toimisto.fi
Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Alkamisajankohta: 5.8.2020
Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen