Hoivatyön avustajakoulutus maahanmuuttajille (Ulvila)

Hoivatyön avustaja työskentelee usein vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoivatyön avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät/työttömyysuhanalaiset maahanmuuttajahakijat, jotka ovat kiinnostuneita hoivatyön avustajan tehtävistä. Hakijoilta edellytetään vähintään suomen kielen tasoa A2.
INFO koulutuksesta on 11.2.2020 klo 13:00, Isopaja, 4 kerros, Teljänkatu 5, 28130 Pori.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen esivalinta on 5.3.2020, jonka perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka pidetään 17.3. tai 18.3.2020. Haastattelupaikka on Satakunnan TE-toimisto, Pori, Teljänkatu 5, 3 kerros, huone 315. Lopullinen valinta tehdään haastattelun ja kielitestin perusteella. Kielitesti on 19.3.2020 Sataedun tilat Ulvila. Lopullinen valintapäivä on 26.3.2020. Koulutus alkaa 22.4.2020.

Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia. Suoritettavat tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen.

Koulutus sisältää myös suomen kielen opetusta. Opiskelijan kielitaito pyritään saamaan sille tasolle, jolla selviää työelämässä ja koulutuksen aikan pystyy suorittamaan tarvittavat näytöt.

Koulutus sisältää kaksi työelämässä toimimisen jaksoa ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Hakijan tulee tutustua SORA-lainsäädäntöön.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.
Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä opinto-ohjaaja Piia Lahti 040 1994154, piia.lahti@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: Sinikka Viljanen, p. 0295045197, sinikka.viljanen@te-toimisto.fi

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi.
Oppilasvalinta:
Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasiakas-kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla - näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.
Lisäksi TE-toimisto lähettää valinnoista tiedon postitse.

Alkamisajankohta: 22.4.2020
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen