Siirry sisältöön

Hoiva-avustaja (työvoimakoulutus)

Koulutus on työvoimakoulutusta, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat 20 vuotta täyttäneet työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita hoiva-avustajan työtehtävistä ja jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle (https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/)

Hoiva-avustajaksi valmistuneet työskentelevät pääasiallisesti vanhusten- tai vammaisten palvelutaloissa, asumispalveluyksiköissä ja henkilökohtaisina avustajina.

KOULUTUKSEN ESITTELY: https://bit.ly/2T0c

LISÄTIEDOT
Työhön kuuluu eri-ikäisten henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa kuten peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa. Hoiva-avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä ja on tärkeää, että hoiva-avustajilla on hyvät vuorovaikutustaidot.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) tutkinnon osasta:

Suoritettavat tutkinnon osat ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Koulutuksen teoriaopinnot toteutetaan päiväopintoina Sataedu Kankaanpään toimipaikassa, osoite: Alpinkatu 12, Kankaanpää.

Teoriaopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy työelämäjaksoja hoiva-avustajan työtehtävissä ikäihmisten tai vammaisten parissa. Työelämäjaksot jokainen opiskelija voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoivatyön avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

OPISKELIJAVALINNAT
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Paperivalinta hakemusten perusteella suoritetaan 24.5.2022.

Paperivalinnan perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, jotka järjestetään 7.6.2022.
Kokeet järjestetään Sataedu Kankaanpään toimipaikassa, os. Alpinkatu 12, Kankaanpää.
Koulutusvalinnat tehdään soveltuvuuskokeiden perusteella 9.6.2022.
Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja psykologin yksilöhaastattelun. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen TE-toimistossa yksilöidään työllistymissuunnitelma koulutuksesta. Suunnitelmamerkinnän perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saako hakija korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasiakas-kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla - näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisällöstä
Sataedu
Piia Lahti
opinto-ohjaaja
p. 040 199 4154
piia.lahti@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta
TE-palvelut Satakunta
Juha Jokinen
p. 0295 045 053
juha.jokinen@te-toimisto.fi

Janette Haanpää
p. 0295 045 029
janette.haanpaa@te-toimisto.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa
- Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702
- www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
- www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 8.8.2022
Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen