Siirry sisältöön

Hoiva-avustaja (työvoimakoulutus, aloitus sopimuksen mukaan)

Kiinnostaako sinua työ palvelutaloissa, kotihoidossa tai henkilökohtaisena avustajana? Opiskele hoiva-avustajaksi Sataedussa ja työllisty alalle, jossa töitä riittää kaikille osaaville tekijöille!

Koulutukseen on jatkuva haku ja opintojen aloitus sopimuksen mukaan.
Lisätietoja koulutuksen aloituspäivistä löydät kohdasta Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta.

Koulutus on työvoimakoulutusta, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat 20 vuotta täyttäneet työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita hoiva-avustajan työtehtävistä ja jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle (https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/).

HOIVA-AVUSTAJA AMMATTINA
Hoiva-avustajaksi valmistuneet työskentelevät pääasiallisesti vanhusten- tai vammaisten palvelutaloissa, asumispalveluyksiköissä ja henkilökohtaisina avustajina. Työhön kuuluu eri-ikäisten henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa kuten peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa. Hoiva-avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä ja on tärkeää, että hoiva-avustajilla on hyvät vuorovaikutustaidot.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoiva-avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa. Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja esimerkiksi lähihoitajaksi.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet.

Koulutuksen aikana opiskelijat saavat ohjausta opintojen suorittamiseen, jatko-opintoihin ja työllistymiseen liittyen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) tutkinnon osasta:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Teoriaopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy työelämäjaksoja hoiva-avustajan työtehtävissä ikäihmisten tai vammaisten parissa. Työelämäjaksot jokainen opiskelija voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla.
Koulutuksen teoriaopinnot toteutetaan päiväopintoina Sataedu Harjavallan toimipaikassa, osoite: Myllykatu 10, Harjavalta.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin, mahdolliseen haastatteluun ja soveltuvuuskokeiden tulokseen. Täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Soveltuvuuskoepäivä 14.3.2023 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 28.2.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 3.4.2023 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 16.5.2023 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 30.4.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Harjavallan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 7.8.2023 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 13.6.2023 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 31.5.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Harjavallan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 7.8.2023 tai sopimuksen mukaan.

SOVELTUVUUSKOE
Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja psykologin yksilöhaastattelun. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen.

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET JA VALINTATIEDOT
Huolehdi että työvoimakoulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassasi. Sen perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saako hakija korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Valintatiedot ovat nähtävillä www.tyomarkkinatori, Oma asiointi -palvelussa viimeistään valintaa seuraavana arkipäivänä. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja -paikan.

Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.tyomarkkinatori.fi sivustolla: Oma Asiointi/henkilöasiakas - kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla. Näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaussa ja näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun. Haastatteluaika näkyy Oma Asiointi-palvelussa kohdassa Kaikki asiointi - työvoimakoulutus.

LISÄTIETOA
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä:
Sataedu, opinto-ohjaaja Piia Lahti p. 040 1994154, piia.lahti@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:
TE-palvelut Satakunta, Päivi Koskinen, p. 0295 045 078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen