Siirry sisältöön

Hoiva-avustaja (työvoimakoulutus, aloitus sopimuksen mukaan)

Hoiva-avustajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille:
* alalle aikoville
* alalla työskenteleville
* ammatinvaihtajille.

Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito.
https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/

Koulutus on tarkoitettu 20-vuotta täyttäneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille.

Koulutukseen on jatkuva haku.

HOIVA-AVUSTAJAN TYÖ
Hoiva-avustaja työskentelee pääasiallisesti vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoiva-avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tutkinnon osia.

Suoritettavat tutkinnon osat ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3689879/tutkinnonosat/3708462

- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3689879/tutkinnonosat/3708247

Koulutus sisältää useamman työelämässä toimimisen jakson ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä ikäihmisten tai vammaistyön työpaikoissa.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoiva-avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

TYÖLLISTYMINEN JA JATKO-OPINNOT
Jokaisen opiskelijan jatkosuunnitelmia mietitään opintojen aikana yhdessä. Opiskelijaa tuetaan työllistymisessä alan työtehtäviin ja myös jatko-opintojen miettimisessä. Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutukseen.

OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Koulutukseen on jatkuva haku.

Maaliskuussa 2023 alkavaan koulutukseen hakuaika päättyy 28.2.2023.
Koulutushakuun sisältyvä yhden päivän mittainen soveltuvuuskoe järjestetään 7.3.2023 tai vaihtoehtoisesti 14.3.2023 Sataedun Ulvilan toimipisteessä.
Kouluttaja lähettää tarkemmat tiedot soveltuvuuskokeeseen kutsutuille.

Huhtikuu-toukokuu 2023 alkavan koulutukseen soveltuvuuskoepäivä on 18.4.2023 Sataedun Harjavallan toimipisteessä tai vaihtoehtoisesti 20.4.2023 Sataedun Kankaanpään toimipisteessä.

Soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset:
Jos olet työtön työnhakija, voit hakea matkakorvausta soveltuvuukokeen matkoista:
https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/a5022466-850d-4ccd-9d27-0784fc924e68/tyon-hakemisesta-aiheutuvien-matka--ja-yopymiskustannusten-korvaukset

MUUTA HUOMIOITAVAA
Mikäli tulet valituksi koulutukseen, TE-toimistossa yksilöidään työllistymissuunnitelma koulutuksesta. Suunnitelmamerkinnän perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saako hakija korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

KOULUTUSHAKEMUKSEN TILANNE
Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi
(Oma asiointi - Kaikki asiointi - työvoimakoulutus)

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältö ja toteutus
Sataedu
opinto-ohjaaja Kaisa Kallio
p. 040 199 4204
kaisa.kallio@sataedu.fi

Koulutushaku, koulutusajan etuudet:
* TE-toimiston koulutusneuvonta: 0295 020 702

* Satakunnan TE-toimisto
- Juha Jokinen, 0295 045 053, juha.jokinen@te-toimisto.fi
- Janette Haanpää, 0295 045 029, janette.haanpaa@te-toimisto.fi

Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen